בוררות וגישור

הליכי בוררות                                           
המשרד מקיים הליכי בוררות בכל תחום. המטרה של הליך הבוררות הנה להכריע בסכסוך בתוך זמן קצר, במקצועיות, ובצורה הוגנת.

הליכי גישור
המשרד מקיים הליכי גישור בכל תחום. המטרה של הליך הגישור הנה לסיים את הסכסוך על ידי יצירת הסכמות ופשרות בין הצדדים.