חיפוש משטרתי

סוגיית החיפוש המשטרתי כמו גם חוקיותו הינה חשובה ביותר. לא פעם חפצים הנתפסים בחיפוש משטרתי משמשים כראיות מפלילות נגד נאשמים. ישנם סוגים שונים של חיפוש משטרתי בניהם: חיפוש ברכב, חיפוש בחצרים (בבית), חיפוש עם צו, חיפוש ללא צו, חיפוש על הגוף, חיפוש חיצוני, חיפוש פנימי ועוד.

סוגיית החיפוש המשטרתי הינה רחבה ומעבר להיקפו של מאמר זה. עם זאת ובקצרה, סמכותו של שוטר לבצע חיפוש ברכב ו/או על גופו של אדם מבלי שיהיה ברשותו צו חיפוש מבית המשפט, מוגבלת למצבים שבהם ישנו חשד סביר לכך שהאדם מחזיק חפץ אסור ו/או למצבים שבהם ניתנה לשוטר מהאדם "הסכמה מדעת" לבצע את החיפוש, גם כשלא התעורר חשד סביר כאמור – מצב של "הסכמה מדעת" הינו מצב שבו האדם מודע לכך שהוא יכול לסרב לחיפוש המשטרתי אך יחד עם זאת הוא מסכים שהחיפוש ייערך. פעמים רבות, משטרת ישראל מבצעת חיפושים לא חוקיים | שלא על פי הכללים הקבועים בחוק, וכפועל יוצא מזה, בתי המשפט פוסלים את הראיות שהושגו בחיפוש.

הסתבכת בפליליים? עברת חיפוש לא חוקי? נתפסו עליך חפצים אסורים? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר