ערר על החלטת מעצר

לעיתים, חשודים או נאשמים נעצרים במסגרת הליך פלילי. ככלל, ככל שחשוד נעצר לצרכי חקירה (מעצר ימים), או ככל שנאשם נעצר עד תום ההליכים, בית המשפט יידרש לקיים דיון לעניין המעצר או לעניין הארכת המעצר. חשוב לדעת שמעצר אינו עונש, שכן כל אדם נחשב לחף מפשע עד אשר הוכחה אשמתו. יחד עם זאת, בתי המשפט נוטים לאשר הארכות מעצר ימים לצורך חקירה משטרתית, כמו גם נוטים לאשר בקשות מעצר עד תום ההליכים – בפרט כאשר מדובר בעבירות חמורות הנושאות בחובן מסוכנות אינהרנטית. אחת הנקודות המהותיות שיש לדעת היא שבית המשפט מחויב לבחון חלופת מעצר – הווי אומר מחויב לבחון חלופה שתשיג את מטרות המעצר בדרך פחות פוגענית לחשוד או לנאשם. 

החוק בישראל קובע שהחלטות בענייני מעצר אינן סופיות, וניתן להגיש עליהן ערר לערכאה גבוהה יותר. כך למשל, ניתן להגיש ערר בזכות על החלטת מעצר שניתנה בבית משפט השלום, והערר יידון בבית המשפט המחוזי. ערר על החלטת מעצר שניתנה במחוזי, יידון בבית המשפט העליון, וכו'.

משרד עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי והליכי המעצר.   

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

ערעור על מעצר

בפתח הדברים יצוין, שערעור על החלטת מעצר נקרא בשם "ערר". הגשת ערר בהליכי מעצר הינו הליך מורכב הדורש יידע וניסיון מצדו של עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי העוסק בתחום. יש לזכור שכשם שהעצור יכול להגיש ערר על החלטה הקובעת שיש לעצור אותו או להאריך לו את המעצר, כך גם רשויות התביעה יכולת להגיש ערר על החלטה לשחרר את החשוד או הנאשם מן המעצר. 

ככלל ובקצרה, יש להגיש ערר בזכות על החלטת המעצר, בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה, אך בית המשפט שיידון בערר רשאי להאריך את המועד להגשת הערר, מטעמים מיוחדים. ככל שהוגש ערר מעצר ונדחה, ניתן יהיה להגיש בקשת רשות לערור בתוך 30 יום, וככל שהבקשה תתקבל, הערר יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת הרשות, לדוגמה: אם הוגש ערר מעצר בזכות לבית המשפט המחוזי ונידחה, אז ניתן יהיה להגיש בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון בתוך 30 יום מיום דחיית הערר במחוזי, וככל שהתקבלה רשות לערור, יש להגיש את הערר לבית המשפט העליון בתוך 30 יום.

איך מגישים ערר על החלטת מעצר

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו-1996,קובע את הכללים ואת סדרי הדין הנוהגים בהגשת ערר על מעצר, להלן:

53.(א) עצור, משוחרר בערובה ותובע רשאים לערור על החלטת בית משפט בעניין הנוגע למעצר, לשחרור, להפרת תנאי ערובה או להחלטה בבקשה לעיון חוזר, וכן רשאי ערב לערור בעניין ערבותו, בפני בית משפט שלערעור, שידון בערר בשופט יחיד.
 
(א1) (1) על החלטת בית המשפט המחוזי בערר לפי סעיף קטן (א) רשאי כל אחד מהמפורטים באותו סעיף קטן לפנות בבקשה למתן רשות לערור לפני בית המשפט העליון;
 
(2) בית המשפט העליון ידון בבקשה בשופט יחיד, ואולם רשאי בית המשפט העליון לדחות את הבקשה על הסף, בלא דיון בנוכחות הצדדים; ניתנה רשות לערור כאמור, ידון בו בית המשפט העליון בשופט יחיד ורשאי הוא לדון בבקשת רשות ערר כאילו הייתה ערר.
 
(ב) השופט הדן בערר, רשאי להיזקק לחומר ראיות חדש, שניתוסף מאז הדיון בבית משפט קמא.
 

(ג) ערר כאמור בסעיף קטן (א) ובקשה למתן רשות לערור כאמור בסעיף קטן (א1), יוגשו בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטת בית המשפט, ואולם בית המשפט רשאי להאריך את המועד האמור מטעמים שיירשמו.

חשודים או נאשמים בביצוע עבירה פלילית? צריכים ייעוץ לפני חקירה? שחרור ממעצר? משרד עורך דין מעצרים | עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מתמחה בכל תחומי המשפט הפלילי. בין תחומי העיסוק ושירותי המשרד תוכלו למצוא בין היתר שירות של: שחרור ממעצר ימים, שחרור ממעצר עד תום ההליכים, הגשת ערר בהליכי מעצר, ועוד. המשרד זמין ללקוחותיו 24 שעות ביממה, ובכל רחבי הארץ.