ערר על דחיית בקשה להוצאת רישיון נשק

רבים מהאזרחים | תושבים במדינת ישראל מעוניינים להוציא רישיון לנשק לצורך הגנה עצמית. יש לציין שהתהליך להוצאת רישיון לנשק אינו מורכב יתר על המידה, אך מותנה בכך שהמבקש יעמוד בתנאים מסוימים. 

לעיתים, קורה שאדם שלכאורה זכאי להוציא רישיון לנשק, מקבל הודעת דחייה מהאגף לרישוי כלי ירייה. במצב מעין זה, ניתן להגיש ערר לממונה, כמו גם וככל שהערר נדחה, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. 

בנוסף לאמור לעיל', ישנם מקרים שבהם האגף לרישוי כלי ירייה מחליט שלא לחדש את רישיון הנשק לאדם מסוים, או שפשוט מודיע לו, שרישיון הנשק שלו מבוטל ושעליו להפקידו בתחנת המשטרה. גם במצב מעין זה ניתן להגיש ערר על ההחלטה, וככל שזה נדחה, ניתן להגיש עתירה מנהלית.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג בהליכי הגשת ערר או עתירה מנהלית על החלטת האגף לרישוי כלי ירייה. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

הגשת ערר על דחיית בקשה לקבלת רישיון נשק

לעיתים קורה שאזרחים או תושבים מקבלים סירוב על בקשה לרישיון נשק, וזאת למרות שהינם עומדים בתבחינים. כך למשל, המשרד לביטחון לאומי – האגף לרישוי כלי ירייה, נוטה לסרב לבקשות של אזרחים או תושבים בעלי רישום פלילי או משטרתי. במצב מעין זה ישנן שתי דרכים לפעול: הדרך הראשונה והטובה ביותר הינה לנסות באמצעות עורך דין פלילי, למחוק את הרישום הפלילי או המשטרתי, והדרך השנייה היא להגיש ערר על החלטת הסירוב. 

את הערר על החלטת הסירוב יש להגיש לממונה בתוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה על הסירוב, וככלל, החלטת הממונה תהיה סופית, והדרך היחידה לתקוף אותה תהיה באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית משפט המחוזי.  

הגשת עתירה מנהלית על דחיית בקשה לקבלת רישיון נשק

החוק במדינת ישראל קובע שכאשר רוצים להתנגד להחלטה של רשות מנהלית, כדוגמת המשרד לביטחון לאומי – אגף כלי ירייה, או אז ניתן להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה. את העתירה יש להגיש לבית המשפט המחוזי. עתירה מנהלית ניתן להגיש לא רק על בקשה לקבלת רישיון נשק שסורבה, אלא גם במצבים בהם ביטלו לאדם מסוים את רישיון הנשק, סירבו לחדש לו את רישיון הנשק, החרימו לו את הנשק במסגרת חקירת משטרה, וכו'.  

ככל שנלקח מכם הנשק, ו/או סורבתם מלקבל רישיון לנשק, כמו גם ככל שהגשתם ערר על החלטה זו והוא נדחה, או אז מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי מנוסה, על מנת שיגיש עבורכם עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי.

ערר על החלטת האגף לרישוי כלי ירייה

הגשת ערר על החלטת האגף לכלי ירייה בישראל היא תהליך שמאפשר לערער על החלטות שניתנו על ידי האגף, כגון סירוב להעניק רישיון להחזקה או נשיאת נשק. תהליך זה נעשה באמצעות הגשת בקשה רשמית לוועדת הערר. הנה כמה שלבים כלליים להגשת הערר:

 1. קבלת ההחלטה המקורית: יש לשמור על העותק של ההחלטה המקורית שניתנה על ידי האגף לכלי ירייה. ההחלטה צריכה לכלול את הסיבות לסירוב או לתנאים שנקבעו.

 2. הכנת המסמכים הנדרשים: יש להכין את כל המסמכים הרלוונטיים שתומכים בערר, כגון מסמכים רפואיים, מסמכים משפטיים, או כל מסמך אחר שיכול להוכיח את הצדקת הערר.

 3. כתיבת מכתב הערר: יש לנסח מכתב ערר שמסביר את הסיבות לערעור ואת הנימוקים לכך שההחלטה של האגף הייתה שגויה. המכתב צריך להיות ברור, מפורט ומגובה בעובדות.

 4. הגשת הערר: יש להגיש את הערר לוועדת הערר של האגף לכלי ירייה. ניתן לעשות זאת בדרך כלל באמצעות דואר רשום או בהגשה פיזית במשרדי הוועדה.

 5. מעקב והכנה לדיון: לאחר הגשת הערר, יש לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולהתכונן לדיון בפני הוועדה. ייתכן שתידרשו להופיע בפני הוועדה ולהציג את טיעוניכם.

 6. החלטת הוועדה: לאחר הדיון, הוועדה תחליט אם לקבל את הערר או לדחותו. ההחלטה תימסר לכם בכתב.

בכל מקרה, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום זה כדי להבטיח שהערר יוגש בצורה הנכונה ושכל הזכויות שלכם יישמרו.

ביטול רישיון נשק

ביטול רישיון נשק בישראל יכול להתרחש מסיבות שונות, כולל החלטה אישית של בעל הרישיון או בשל דרישת הרשויות. התהליך תלוי בסיבת הביטול וכולל מספר שלבים, כפי שמתואר להלן:

ככל שמדובר על ביטול יזום מצדו של בעל הרישיון: 

 1. הודעה לאגף לכלי ירייה: יש לפנות לאגף לכלי ירייה וליידע אותם על כוונתכם לבטל את הרישיון. ניתן לעשות זאת באמצעות דואר, דואר אלקטרוני או טלפון.

 2. הגשת בקשה רשמית: יש למלא טופס בקשה לביטול רישיון ולהגישו לאגף לכלי ירייה. הטופס כולל פרטים אישיים, פרטי הנשק ורישיון הנשק.

 3. החזרת הנשק: יש להחזיר את הנשק, התחמושת וכל ציוד נוסף למקום המאושר לכך על ידי הרשויות, כגון תחנת משטרה או בית מסחר לכלי ירייה מורשה.

 4. קבלת אישור ביטול: לאחר השלמת כל השלבים, תקבלו אישור רשמי מהאגף לכלי ירייה על ביטול הרישיון.


ככל שמדובר בביטול יזום על ידי הרשויות: 

 1. קבלת הודעה: במידה והאגף לכלי ירייה מחליט לבטל את הרישיון, תקבלו הודעה רשמית בדואר. ההודעה תכלול את הסיבות לביטול ואת המועד האחרון להחזרת הנשק.

 2. הגשת ערר: אם אתם חולקים על ההחלטה, ניתן להגיש ערר לוועדת הערר של האגף לכלי ירייה. יש לעשות זאת בתוך המועד הקבוע בחוק ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים.

 3. החזרת הנשק: במידה ולא הגשתם ערר או שהערר נדחה, יש להחזיר את הנשק, התחמושת וכל ציוד נוסף למקום המאושר לכך על ידי הרשויות.

הגשת ערר על החלטת האגף לרישוי כלי ירייה - ייצוג משפטי מקצועי

כאשר אתה מחפש עורך דין פלילי לייצוג משפטי מקצועי והגשת ערר כנגד החלטת האגף לרישוי כלי ירייה, חשוב לבחור עורך דין המתמחה בתחום זה ויש לו ניסיון מעשי בתיקים דומים. הנה כמה טיפים למציאת עורך דין מתאים:

 1. המלצות וסקירות: שאל חברים, משפחה או מכרים אם יש להם המלצות על עורך דין טוב בתחום זה. כמו כן, חפש סקירות והמלצות באינטרנט כדי לקבל חוות דעת נוספות.

 2. מומחיות וניסיון: ודא שהעורך דין מתמחה בדיני נשק ובתחום המנהל הציבורי. ניסיון מעשי בתיקים דומים יכול להיות גורם מכריע להצלחה בערעור.

 3. פגישה ראשונית: קבע פגישה ראשונית עם עורך הדין כדי לדון במקרה שלך ולהעריך את הכימיה ביניכם. הפגישה הראשונית יכולה גם לסייע לך להבין את הסיכויים שלך להצלחה ואת התהליך הצפוי.

 4. עלות ושכר טרחה: בדוק את עלויות השירותים ושכר הטרחה של עורך הדין. ודא שאתה מבין את הסכומים שתידרש לשלם ואת תנאי התשלום.

 5. זמינות ותקשורת: חשוב לבחור עורך דין שיהיה זמין עבורך ויוכל לתקשר באופן ברור ומובן. ודא שעורך הדין מוכן להסביר את התהליך, לעדכן אותך בהתקדמות ולטפל בכל שאלה שתתעורר.

קיבלתם סירוב על בקשה לקבלת רישיון לנשק? החרימו לכם את הנשק במסגרת חקירת משטרה? מעוניינים ב- מחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום משטרתי לצורך קבלת רישיון לנשק? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני – באופן מיידי וללא התחייבות!