היזק לרכוש במזיד

עבירת היזק לרכוש במזיד מוגדרת בסעיף 452 לחוק העונשין, הקובע כי אדם ההורס או פוגע במזיד בנכס שלא כדין, הריהו עובר עבירה פלילית, שהעונש בגינה הינו עד 3 שנות מאסר. 

רבים טועים לחשוב שעל מנת שתתגבש עבירה של "היזק לרכוש במזיד", יש צורך מצד התביעה להוכיח כי לפוגע הייתה כוונת זדון לפגוע ו/או להרוס את הנכס, אך לא כך הדבר. בעניין זה יודגש, שסעיף 90 א.(1) לחוק העונשין קובע כי בכל מקום בחוק שבו מוזכר המונח "זדון" או מזיד", או אז היסוד הנפשי הנדרש להתגבשות העבירה הינו "מודעות" מצד העושה, הווי אומר, שעל מנת שתתגבש עבירה של היזק לרכוש בזדון, כל שנדרש הוא שתהיה לנאשם מודעות להתנהגות, מודעות לנסיבות, ומודעות לאפשרות התרחשות התוצאה. 

בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בביצוע עבירה של היזק לרכוש במזיד, ישקול בית המשפט בין היתר, את נסיבות ביצוע העבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, את הנזק שנגרם מביצוע העבירה, ועוד. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל תחומי המשפט הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

היזק לרכוש בזדון

כאמור לעיל, חוק העונשין מתייחס בחומרה לעבירה של פגיעה ברכוש במזיד/בזדון, כמתואר להלן:

452. ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר.

יודגש כי העונש של 3 שנות מאסר הקבוע בחוק לעבירה של היזק לרכוש בזדון, הינו עונש מקסימלי, כאשר לעיתים ניתן יהיה לסגור את התיק בעונש קל יחסית, ובמקרים המתאימים גם ב- הסדר מותנה, ללא הרשעה פלילית. עוד יצוין כי העבירה של היזק לרכוש בזדון/במזיד מתייחסת לפגיעה ברכוש כלשהו, וזאת גם כאשר הרכוש שייך לפוגע עצמו.

ככל שהסתבכתם בעבירה של היזק לרכוש בזדון, ישנה חשיבות רבה ליצור קשר עם עורך דין פלילי מנוסה, שידאג לשמור על זכויותיכם, שידע ללחוץ על הנקודות החשובות שעוזרות לכם, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום.

חשודים או נאשמים בביצוע עבירה פלילית? צריכים ייעוץ לפני חקירה? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות של 24/7 בכל רחבי הארץ!