הסדר מותנה

הסדר מותנה – כאשר אדם נחקר בחשד לביצוע עבירה, אזי בסיום החקירה התיק עובר לתביעה המשטרתית או לפרקליטות, לקבלת החלטה. כעיקרון, התביעה יכולה לעשות שלושה דברים עיקריים: לבקש מהמשטרה להשלים את החקירה, להגיש כתב אישום או לסגור את התיק מאחת העילות הקבועות בחוק: היעדר אשמה, חוסר ראיות, או נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין – מה שמוכר בשם חוסר עניין לציבור. 

החל משנת 2013 נוספה עילת סגירה נוספת הקרויה בשם "סגירת תיק בהסדר" (הסדר מותנה). סעיף 67א לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר לתביעה לסגור תיקים בעניינם של חשודים בעבירות של חטא ועוון, באמצעות הסדר מותנה, מבלי להעמידם לדין, ובלבד שהם מקיימים את תנאי ההסדר. על מנת שיהיה ניתן לסגור תיק לפי עילה זו, צריך שיתקיימו מספר תנאים מצטברים, כמפורט מטה.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

התנאים הנדרשים לסגירת תיק בהסדר מותנה

להלן בקצרה,  פירוט התנאים המצטברים הנדרשים על מנת שניתן יהיה לסגור תיק חקירה בעילה של "סגירת תיק בהסדר": 

1. מדובר בעבירת חטא או עוון בלבד. 
2. לחשוד אין עבר פלילי ב-5 שנים האחרונות – לא הרשעות, לא תיקים שנסגרו, ולא תיקים פתוחים.
3. התובע סבור שיש ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.
4. לדעת התובע, העונש המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל. 
5. על החשוד להודות בביצוע העבירה, ולהסכים להסדר.  

תוכן ההסדר | מה כולל הסדר מותנה

כאשר תובע מציע לחשוד כלשהו לסגור תיק בהסדר מותנה, אזי על התובע להכין כתב אישום ולצרף אותו להסדר שהכין – ככלל, תקופת ההסדר לא תעלה על שנה אחת. ככל שהחשוד מסכים וחותם על ההסדר, התיק ייסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר". לעומת זאת, אם החשוד מסרב להסדר שהוצע לו, אזי חלה על התובע החובה להגיש נגד החשוד את אותו כתב האישום שצורף להסדר, בלי שינויים ובלי תיקונים. הסדר מותנה יכול שיכלול את התנאים הבאים, כולם או חלקם: 

1. הימצאות בפיקוח של קצין מבחן, לתקופה שיקבע קצין המבחן.
2. עמידת בתנאי תכנית טיפול ושיקום, כפי שיקבע קצין מבחן.
3. ביצוע שירות לתועלת הציבור.
4. התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך התקופה שתפורט בהסדר, ושלא תעלה על שנה.
5. נקיטת אמצעים לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה.
6. קנס  שישולם לאוצר המדינה עד לסך של 29,200 ש"ח.
7. פיצוי שישולם לנפגע העבירה עד לסך של 29,200 ש"ח. 

ככל שהסתבכתם בפליליים, וככל שהוצע לכם לחתום על הסדר מותנה. מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי על מנת שיבחן את תנאי ההסדר, כמו גם יבחן את חומר הראיות בטרם החתימה על ההסדר. משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.