סוגי ענישה במשפט הפלילי

כאשר נאשם מורשע בפליליים, או אז מתקיים דיון בעניין העונש שיש לגזור עליו (מה שנקרא דיון "טיעונים לעונש"). ככלל, בית המשפט ישית על הנאשם עונש מסוים וזאת בהתאם לפרמטרים מסוימים הכוללים בין היתר את חומרת העבירה, את גילו של הנאשם, את נסיבות ביצוע העבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, את הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה, את סיכויי השיקום של הנאשם, ועוד. 

בהמשך לאמור, ובמסגרת אותו הדיון של "טיעונים לעונש", כל צד (התביעה וההגנה) יציג בפני בית המשפט את הראיות שלו לעניין העונש – ככלל, התביעה תציג את הראיות שיש בהן בכדי לשכנע את בית המשפט להחמיר בעונש, ואילו הנאשם יציג את הראיות שיש בהן בכדי לשכנע את בית המשפט להקל בעונשו. 

ישנם סוגים שונים של עונשים שאותם בית המשפט עשוי לגזור על הנאשם, בניהם: קנס, שירות לתועלת הציבור (של"צ), מאסר על תנאי, מאסר בעבודות שירות, מאסר בפועל, ועוד., כפי שיתואר בהמשך.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

קנס

אחד העונשים הנפוצים במסגרת המשפט הפלילי הוא קנס. כאשר בית המשפט גוזר את עונשו של נאשם שהורשע בביצוע עבירה פלילית, רשאי בית המשפט לגזור עליו גם קנס לטובת אוצר המדינה. עונש של קנס יכול שיהיה כעונש יחיד ויכול שיהיה כעונש נלווה לעונש/ים אחר/ים. חשוב לציין שכאשר בית המשפט מחליט לגזור על נאשם שהורשע עונש של קנס, או אז בית המשפט יתחשב במצבו הכלכלי של הנאשם, וביכולתו לשלם את הקנס. יש לציין שעונש של קנס אינו זהה לעונש של פיצוי לנפגע העבירה, שכן כספים שהנאשם משלם כקנס עוברים לאוצר המדינה, וכספים שהנאשם משלם כפיצוי, עוברים לנפגע/ת העבירה.

של"צ - שירות לתועלת הציבור

עונש של שירות לתועלת הציבור (של"צ) נחשב לעונש קל וחינוכי, וניתן בדרך כלל כאשר מדובר בעבירות קלות יחסית. עונש של שירות לתועלת הציבור יכול שיהיה מלווה גם בצו מבחן ויכול שיהיה מלווה באי-הרשעה פלילית, אם כי אין זה מחויב על פי החוק. אורך העונש של של"צ נקבע בשעות (בד"כ נע בין עשרות למאות שעות) ואמור להסתיים בתוך שנה לכל היותר. בדרך כלל מדובר על שירות של מספר שעות בין פעם לפעמיים בשבוע, ובשעות שנוחות לנאשם. עונש של של"צ יכול שיהיה עונש יחיד או נלווה לעונש/ים אחר/ים. הגוף שאחראי על שירות לתועלת הציבור הינו שירות המבחן, ולכן, בטרם יגזור בית המשפט על הנאשם עונש של של'צ, ישלח בית המשפט את הנאשם לשירות המבחן, וזאת על מנת לבדוק את התאמתו.

מאסר על תנאי

עונש של מאסר על תנאי הינו עונש שבו בית המשפט בעצם קובע שאם הנאשם יעבור עבירה דומה למה שעבר בתקופה של עד 3 שנים, או אז יופעל התנאי והנאשם יכנס לכלא, לדוגמה: נאשם הורשע בביצוע עבירה של קבלת דבר במרמה, ונקבע שעונשו יהיה שנתיים מאסר על תנאי למשך 3 שנים. במצב זה, אם הנאשם יעבור איזושהי עבירת מרמה במהלך שלושת השנים שלאחר גזר הדין, אז יופעל התנאי והוא יכנס לכלא למשך שנתיים. עונש של מאסר על תנאי יכול שיהיה כעונש יחיד או כעונש נלווה לצד עונשים נוספים. 

עבודות שירות

עונש של עבודות שירות הינו עונש מאסר, אלא שהמאסר הינו בדרך של עבודות שירות – הווי אומר שכאשר בית המשפט גוזר על נאשם עונש של מאסר, או אז רשאי בית המשפט לקבוע שעונש המאסר ירוצה בדרך של עבודות שירות. מכיוון שעבודות שירות נחשבות למאסר, אז הגוף האחראי עליהן הוא שירות בתי הסוהר. על מבצע עבודות השירות להתייצב מידי יום, ליום עבודה מלא, ובאתר שייקבע שירות בתי הסוהר. בטרם יגזור בית המשפט עבודות שירות על נאשם, ישלח בית המשפט את הנאשם לממונה על עבודות שירות בשב"ס, וזאת לצורך בחינת התאמה. יש לציין שהאורך המקסימלי שבית המשפט רשאי לגזור כעבודות שירות הוא 9 חודשים. בהמשך לאמור, יש לציין שמאסר בדרך של עבודות שירות יכול שיהיה כעונש יחיד ויכול שיהיה כעונש נוסף לרכיבי ענישה אחרים.

מאסר בפועל

עונש של מאסר בפועל, הינו עונש מאסר מאחורי סורג ובריח. ככלל, בית המשפט ישלח נאשמים למאסר בפועל בשני מצבים עיקריים: המצב הראשון הוא כאשר מדובר בעבירות חמורות, והמצב השני הוא כאשר מדובר בנאשם שהינו עבריין סדרתי. עונש של מאסר בפועל נחשב לעונש הקשה ביותר, שכן זהו עונש השולל לחלוטין את חירותו של הנאשם לתקופה מסוימת. עונש של מאסר בפועל יכול שיינתן כעונש יחיד, או בנוסף לעונש/ים אחר/ים.

הסתבכתם בפליליים? צריכים ייעוץ משפטי פלילי? ייצוג פלילי? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות של 24 שעות ביממה, בכל רחבי הארץ.