האזנת סתר

האזנת סתר הינה עבירה חמורה המפרה את זכויות הפרטיות, ועלולה להוביל לתוצאות משפטיות חמורות. חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 קובע עונש של עד 5 שנות מאסר למי שהורשע בביצוע עבירה של האזנת סתר.

עבירות של האזנת סתר יכולות להתקיים במספר אופנים, החל מהאזנה לשיחת טלפון של צדדים אחרים, ועד להאזנה תוך שימוש באמצעי ריגול מתוחכמים. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בביצוע עבירה של האזנת סתר, ישקול בית המשפט בין היתר את נסיבות ביצוע העבירה, את הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, ועוד.

ככל שהנכם חשודים או נאשמים בביצוע עבירות של האזנת סתר, מומלץ ליצור קשר באופן מידי עם עורך דין פלילי שזהו תחום התמחותו. התערבות מוקדמת מצדו של עורך דין פלילי, כמו גם קבלת ייעוץ לפני חקירה מעורך דין מנוסה, עשויים לשנות את התמונה כולה, ולהוביל לסגירת תיק החקירה ו/או ביטול כתב האישום, במקרים המתאימים.

משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל תחומי המשפט הפלילי – זמינות 24/7.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

מהי האזנת סתר

בקצרה, האזנת סתר הינה פעולה של ציתות באמצעות מכשיר, לאדם כלשהו ללא ידיעתו והסכמתו, ויודגש, הקלטת שיחה כאשר האדם המקליט הינו צד בשיחה, אינה האזנת סתר. בנוסף, הקלטה ו/או האזנה לשיחה של אחרים המתקיימת במרחב הציבורי, אינה נחשבת להאזנת סתר.

בעידן הדיגיטלי של היום, האזנות סתר הפכו למשוכללות ונפוצות ביותר. עם התקדמות הטכנולוגיה, הפך קל יותר לאנשים לעסוק בפעילויות מעקב לא חוקיות, וזה נעשה החל מפריצה למכשירים וכלה ביירוט אותות Wi-Fi. בעוד שהטכנולוגיה כיום מאפשרת פעילויות של האזנות סתר לא חוקיות, היא גם ממלאת תפקיד מכריע במאמצי אכיפת החוק להילחם בפשעים אלו. שיטות הצפנה מתקדמות, ערוצי תקשורת מאובטחים ומערכות ניטור מתוחכמות פותחו כדי להגן מפני מעקב לא מורשה. חברות טכנולוגיה ורשויות אכיפת החוק פועלות יחד כדי ליצור אמצעי הגנה ולחזק אמצעי אבטחת סייבר כדי למנוע האזנות סתר ולהגן על פרטיות הפרט.

אחת הדרכים העיקריות למניעת האזנות סתר היא על ידי יישום אמצעי אבטחה חזקים להגנה מפני גישה לא מורשית למכשירים אלקטרוניים ולרשתות. זה כולל שימוש בסיסמאות חזקות, עדכון שוטף של תוכנות | יישומים, והיזהרות מהודעות דוא"ל או קישורים חשודים שעלולים להכיל תוכנות זדוניות.

טכנולוגיות הצפנה הן גם חיוניות בהגנה על תקשורת אלקטרונית מהאזנות סתר. הצפנה ממירה נתונים לפורמט בלתי קריא, מה שמקשה על אנשים לא מורשים ליירט ולהבין את המידע. על ידי שימוש בהצפנה מקצה לקצה בפלטפורמות העברת הודעות, אנשים יכולים להבטיח שהשיחות שלהם יישארו פרטיות ומאובטחות.

עבירות האזנת סתר

עבירות של האזנת סתר הינם חמורות ביותר, ורשויות האכיפה מתייחסות אליהן ביד קשה – זאת בפרט בשל הנזק החמור שנגרם לקורבנות העבירה. בדרך כלל, קורבנות של עבירות האזנת סתר סובלים מהשפעות פסיכולוגיות קשות. הידיעה שהשיחות הפרטיות שלהם נמצאות במעקב עלולה להוביל לתחושות של פרנויה, חוסר אמון וחרדה. זה יכול גם להשפיע על מערכות יחסים אישיות, לגרום ללחץ ולהתמוטטות אמון. 

ישנם סוגים שונים של מכשירים שבאמצעותם ניתן לבצע האזנות סתר. האזנת סתר יכולה להתבצע באמצעות מכשיר ציתות פשוט או באמצעות טכנולוגיות מורכבות. בעידן הטכנולוגי של היום, האזנת סתר התפתחה מעבר לשיטות המסורתיות וכיום היא כוללת צורות שונות של תקשורת אלקטרונית. עם השימוש הנרחב בסמארטפונים, מדיה חברתית ופלטפורמות דיגיטליות אחרות, אנשים חשופים יותר ויותר למעקב לא מורשה. 

חוק האזנת סתר מחריג מצבים מסוימים שבהם ניתן יהיה להאזין באמצעות מכשירי/ים, מבלי שהדבר יחשב לעבירה של האזנת סתר. כך למשל, החוק בישראל קובע שגופים מסוימים דוגמת משטרת ישראל, כמו גם רשויות ביטחון שונות, רשאים לבצע האזנת סתר על מנת למנוע ביצוע של עבירות פליליות ו/או לשם שמירה על ביטחון המדינה, כפי שיתואר בהמשך.

חוק האזנת סתר

חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 קובע את הגדרות עבירת "האזנת סתר", כמו גם קובע את המצבים החריגים שבהם ניתן יהיה לבצע האזנות סתר. להלן עיקר הסעיפים:

האזנת סתר שלא כדין ושימוש שלא כדין בהאזנה:

2. (א) המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב) המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, או מגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו – מאסר חמש שנים.

(ג) המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר חמש שנים.
 
 
עבירה של חוקר פרטי:
 

2א. (א) הורשע חוקר פרטי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 (להלן – חוק החוקרים), בעבירה לפי סעיף 2, רשאי בית-המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לשלול ממנו את רישיונו לעסוק כחוקר פרטי ולפסלו מקבלת רישיון חדש לתקופה קצובה שלא תעלה על שבע שנים מיום שיקבע.

(ב) מי שנשלל רישיונו כאמור, לא יהיה רשאי לקיים משרד חקירות פרטיות בתוך תקופת הפסילה; הודעה על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה תימסר לוועדת הרישוי לפי חוק החוקרים.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדת משמעת לפי חוק החוקרים להפעיל סמכויותיה לפי סעיף 25 לאותו חוק אם בית המשפט לא הפעיל סמכותו לפי סעיף זה.

 

שימוש כדין בהאזנת סתר שלא כדין:

2ב. (א) קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוסמך לכך, רשאי להקשיב לדברים שנתקבלו בהאזנת סתר שלא כדין או לעיין בהם, ורשאי הוא גם להסמיך, לעניין מסוים, תובע או ממונה על חקירה לעשות שימוש בדברים שנתקבלו כאמור, הכול למטרת אכיפתו של חוק זה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

(ב) היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בעניין שבתחום סמכותו, רשאים להקשיב לדברים שנתקבלו בהאזנת סתר שנעשתה שלא כדין או לעיין בהם, ולעשות בהם שימוש, הכול לאחת ממטרות, אלה –

(1) מניעה או חקירה של פשע חמור;

(2) מניעה או חקירה של כל פשע, מטעמים מיוחדים של חומרת העניין.

(ג) היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בעניין שבתחום סמכותו, רשאים, אם ראו שעניין הציבור מחייב זאת, להסמיך לעניין מסוים, תובע או ממונה על חקירה להקשיב לדברים כאמור בסעיף קטן (ב), ולעשות בהם שימוש, והכל לאחת המטרות המפורטות באותו סעיף קטן.

(ד) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על האזנת סתר שנעשתה שלא כדין על-ידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, אלא אם כן האזנת הסתר נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית.

(ה) לעניין סעיף זה, הסמכות להקשיב – משמעה גם הסמכות להורות על תמלול השיחה או הסמכות לעיין בתמליל.

 
האזנה למטרת בטחון המדינה:
 

4. (א) שר רשאי, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות בטחון ואם שוכנע לאחר ששקל גם את מידת הפגיעה בפרטיות כי הדבר דרוש מטעמי בטחון המדינה, להתיר בכתב האזנת סתר.

(ב) בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או המיתקן, המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר האזנה אליהם הותרה, ומקום השיחות או סוגן, הכול אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

(ג) בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

(ד) היה ההיתר מאת שר הביטחון – יודיע שר הביטחון מיד לראש הממשלה על מתן ההיתר או על חידושו; שר יודיע ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה חדשים על היתרים שניתנו לפי פרק זה.

(ה) שר ידווח, מדי שנה, לוועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הועדה המשותפת), על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה; הועדה המשותפת תדון בנושא בדלתיים סגורות.

 
האזנה לאיתור או מניעה של דליפת מידע בטחוני:
 

4א. (א) לצורך איתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני העלולה לגרום נזק חמור לביטחון המדינה, רשאי שר, אם נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, להתיר האזנה לשיחות של עובד מערכת הביטחון, המתנהלות באמצעות מיתקן המשמש או המיועד לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, כגון ציוד קצה או מחשב, שניתן לו על ידי מעסיקו.

(א1) לא יינתן היתר לפי סעיף זה אלא לעובד מערכת הביטחון שמועסק בתפקיד מסווג ונחשף או עשוי להיחשף למידע ביטחוני רגיש במסגרת העסקתו, ולאחר שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (ב1).

(א2) היתר לפי סעיף זה יינתן להאזנה שמידת פגיעתה בפרטיותו של עובד מערכת הביטחון תהיה קטנה ככל הניתן, ולאחר שנשקלו אמצעים אחרים שפגיעתם בפרטיות העובד פחותה.

(ב) היתר השר לפי סעיף זה יהיה בכתב ויינתן לתקופה שלא תעלה על 15 ימים, על פי כללים שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר המשפטים, לרבות כללים בדבר הסיווג הביטחוני של עובד כאמור בסעיף קטן (ד); השר רשאי לחדש את ההיתר מעת לעת, ואולם חידוש לתקופה העולה על 30 ימים יהיה טעון את אישור היועץ המשפטי לממשלה; בהיתר יתוארו זהות האנשים, הקווים, התדרים או המיתקנים אשר ההאזנה להם הותרה.

(ב1) הודעה בכתב בדבר הסמכות להאזין לשיחה המתנהלת באמצעות מיתקן כאמור בסעיף קטן (א) תימסר לעובד מערכת הביטחון שהוראות סעיף זה חלות עליו עם תחילת העסקתו בתפקיד המסווג, והוא יאשר, לאחר מסירת ההודעה, כי הוא מודע לסמכות האמורה; הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר לעובד אחת לשנה כל עוד הוא מועסק בתפקיד המסווג.

(ג) הכללים האמורים בסעיף קטן (ב) לא יפורסמו ברשומות או בדרך אחרת והם יוצגו רק בפני הועדה המשותפת.

(ד) לעניין סעיף זה, "עובד מערכת הביטחון" – נושא משרה או ממלא תפקיד שסווג סיווג ביטחוני בגוף שעל-פי החלטת הממשלה אבטחתו מונחית על-ידי שירות הביטחון הכללי, וכן בגוף הקשור בחוזה עם גוף כאמור ואבטחתו מונחית, במישרין או בעקיפין, על-ידי שירות הביטחון הכללי.

 
האזנת סתר במקרים דחופים:
 

5. (א) שוכנע ראש רשות בטחון כי בטחון המדינה מחייב האזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיפים 4, 4א או 9א(א)(1), רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה; ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 4(ב) או 4א(ב), לפי העניין ומשך תקפו לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות.

(ב) נתן ראש רשות בטחון היתר לפי סעיף זה, למעט היתר להאזנה לשיחה חסויה, יודיע על כך מיד בכתב לשר והשר רשאי לבטל את ההיתר.

(ג) ניתן לפי סעיף זה היתר להאזנה לשיחה חסויה, יודיע ראש רשות ביטחון על כך מיד בכתב ליועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה יהיה רשאי לבטל את ההיתר.

(ד) האזנה שנעשתה לשיחה חסויה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמך להתירה לפי סעיף 9א(א)(1), ויחולו הוראות סעיף 9א(א)(1) ו-(ב).
 
 
האזנת סתר למניעת עבירות וגילוי עבריינים:
 

6. (א) נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לעניין זה, רשאי, לפי בקשת קצין משטרה מוסמך, להתיר בצו האזנת סתר אם שוכנע, לאחר ששקל את מידת הפגיעה בפרטיות, שהדבר דרוש לגילוי, לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע, או לגילוי או לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצרכי חילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע.

(ב) הבקשה תהיה על פי טופס שייקבע והיא תידון במעמד צד אחד בלבד, ומטעם המבקש יתייצב קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה.

(ג) סירב השופט להעניק היתר כמבוקש, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לערער על ההחלטה לפני נשיא בית המשפט העליון או שופט של בית המשפט העליון שנשיאו מינהו לכך.

(ד) בהיתר לפי סעיף זה יתוארו זהות האדם אשר האזנה לשיחותיו הותרה, או זהות הקו או המיתקן המשמשים או המיועדים לשמש לקליטה, להעברה או לשידור של בזק, ואשר האזנה אליהם הותרה, ומקום השיחות או סוגן, הכול אם הם ידועים מראש; כן יפורטו דרכי ההאזנה שהותרו.

(ה) בהיתר תפורש תקופת תקפו; התקופה לא תעלה על שלושה חדשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם.

(ו) המפקח הכללי של המשטרה יגיש, מדי חודש, דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה על ההיתרים שניתנו לפי פרק זה, סעיף 9א(א)(2) וסעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, ועל תנאיהם.

(ז) שר המשטרה ימסור, מדי שנה, דין וחשבון לוועדה משותפת לוועדה לביטחון לאומי ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שיכלול את מספר הבקשות שהוגשו ואת מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה, בציון מספר האנשים, וכמות קווי הבזק ומתקני הבזק, אשר האזנה אליהם הותרה.
 

7. (א) שוכנע המפקח הכללי של המשטרה כי לשם מניעת פשע או גילוי מבצעיו יש צורך בהאזנת סתר שאיננה סובלת דיחוי וכי אין סיפק לקבל בעוד מועד היתר לפי סעיף 6, רשאי הוא להתיר בכתב את ההאזנה; ההיתר יכלול פרטים כאמור בסעיף 6(ד) ומשך תקפו לא יעלה על ארבעים ושמונה שעות.

(ב) נתן המפקח הכללי של המשטרה היתר לפי סעיף זה, יודיע על כך בכתב מיד ליועץ המשפטי לממשלה; היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבטל את ההיתר.

(ג) האזנה שנעשתה לפי סעיף זה יכול שתאושר למפרע בידי מי שהיה מוסמך להתירה לפי סעיף 6, ויחולו הוראות סעיף 6 בשינויים המחויבים.

 
שיחות חסויות שנקלטו בדרך אגב:
 

7א. (א) נקלטה במסגרת האזנת סתר כדין לפי סעיפים 6, 7 או 9א(א)(2), שיחה עם חבר הכנסת, שר או סגן שר, תופסק, מיד עם היוודע למאזין שמדובר בחבר הכנסת, בשר או בסגן שר, הקשבה לה, ולא ייערך תמליל שלה; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את ההיתר.

(ב) השופט שנתן את ההיתר, ובהעדרו שופט מוסמך אחר כאמור בסעיף 6(א), רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיין בו.

(ג) מצא השופט, כי חומר ההקלטה כולל חומר הדרוש למטרות שלשמן ניתן להתיר האזנת סתר לפי סעיף 6(א), וכי הצורך בגילוי החומר לשם כך עולה על החשש לפגיעה ביכולתו של חבר הכנסת, של השר או של סגן השר למלא את תפקידו, יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש, בדרך שתיקבע; השופט יורה על אופן הטיפול ביתרת חומר ההקלטה.

 
האזנות שאינן טעונות היתר:
 
8. האזנות סתר אלה אינן טעונות היתר לפי חוק זה:

(1) האזנה לשיחה ברשות הרבים, אם נעשתה –

(א) בידי מי שהסמיכו לכך ראש רשות בטחון, מטעמים של בטחון המדינה;

(ב) בידי מי שהסמיכו לכך קצין משטרה מוסמך, לשם מניעת עבירות או גילוי עבריינים;

(ג) באקראי ובתום לב, אגב הקלטה גלויה שנועדה לפרסום ברבים או למחקר;
 
לעניין פסקה זו, "רשות הרבים" – מקום שאדם סביר יכול לצפות ששיחותיו יישמעו ללא הסכמתו, וכן מקום שבו מוחזק אותה שעה עצור או אסיר;

(2) האזנה לשיחות בינלאומיות, שנעשתה למטרות צנזורה מטעם הצנזור הצבאי הראשי;

(3) האזנה בידי חייל או שוטר שהוסמך לכך בפקודות הצבא או בפקודות הקבע של המשטרה, לפי העניין, לשיחה המתנהלת באמצעי תקשורת שבשימוש צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל;

(4) האזנה בידי עובד משרד התקשורת או בידי בעל רישיון, לפי חוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן – חוק הבזק), או פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או בידי עובדו של כל אחד מהם, לצורך מתן השירות או לצורך ביקורת תקינות קו הבזק או קיום הוראות חוק הבזק או הפקודה;

(5) האזנה במערכת אלחוטית בתחומי התדרים של חובבי רדיו ושל שידורים לציבור.
 

האזנות אסורות:

9. חוק זה אינו בא להתיר האזנת סתר לשיחה שעדות עליה חסויה לפי סעיפים 48 עד 51 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

 
האזנה לשיחות חסויות
 
9א. (א) על אף הוראות סעיף 9, רשאי נשיא בית משפט מחוזי או סגן הנשיא כאמור בסעיף 6(א), להתיר בצו האזנת סתר לשיחה שהעדות עליה חסויה, אם שוכנע שיש יסוד לחשד שעורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או כהן דת מעורב בעבירה ונתקיימו התנאים שבאחד מאלה:

(1) נתבקש לכך בכתב מאת ראש רשות ביטחון, כשהעבירה היא מסוג פשע שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, והאזנת הסתר דרושה מטעמי ביטחון המדינה;

(2) נתבקש לכך בכתב מאת קצין משטרה מוסמך, כשהעבירה היא עבירה לפי סעיפים 300 עד 301ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977, עבירה שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, או עבירה על עסקת סמים כהגדרתה בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, או קשר לעבור אחת העבירות האמורות, והאזנת הסתר חיונית למניעתה או לחקירתה של העבירה.

(ב) בקשה להיתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן (א) תוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה על פי טופס שייקבע.

(ג) ניתן היתר להאזנת סתר לפי סעיף קטן (א)(2) תהיה ההאזנה על דרך של הקלטה בלבד, אלא אם כן הורה השופט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על דרך אחרת; חומר ההקלטה יועבר לעיונו של השופט שנתן את ההיתר באופן שייקבע.

(ד) השופט שנתן את ההיתר לפי סעיף קטן (א)(2) ובהעדרו שופט מוסמך אחר כאמור בסעיף 6(א), רשאי להאזין להקלטה או להורות על עריכת תמליל ולעיין בו, במעמד המבקש.

(ה) מצא השופט כי חומר הקלטה שההאזנה אליו הותרה בסעיף קטן (א)(2) כולל חומר הנוגע לעבירה שבשלה ניתן ההיתר, לעבירה אחרת שיש חשד שבוצעה על ידי מי שההאזנה אליו הותרה לפי סעיף זה, לעבירה אחרת מסוג פשע, או חומר העשוי להביא למניעתה של עבירה כאמור, יורה על העברתו של חומר זה בלבד למבקש ההיתר בדרך שתיקבע; מצא השופט כי חומר ההקלטה אינו כולל חומר חקירה כאמור – יורה על אופן הטיפול בו.
 
 
ראיות:
 
13. (א) דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר בניגוד להוראות חוק זה או להוראת סעיף 2א לחוק חסינות חברי הכנסת, לא יהיו קבילים כראיה בבית משפט, אלא באחד משני אלה:

(1) בהליך פלילי בשל עבירה לפי חוק זה;

(2) בהליך פלילי בשל פשע חמור, אם בית משפט הורה על קבילותה לאחר ששוכנע, מטעמים מיוחדים שיפרט, כי בנסיבות העניין הצורך להגיע לחקר האמת עדיף על הצורך להגן על הפרטיות. האזנת סתר שנעשתה שלא כדין בידי מי שרשאי לקבל היתר להאזנת סתר, לא תהיה קבילה כראיה לפי פסקה זו, אלא אם כן נעשתה בטעות בתום לב, תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית.

(א1) בקשה לקבילות ראיה לפי סעיף קטן (א) תהיה באישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או הפרקליט הצבאי הראשי בעניין שבתחום סמכותו, והדיון בה יהיה, בשינויים המחויבים, לפי סעיף 46 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

(א2) כדי להחליט בדבר קבילות כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להקשיב לדברים או לעיין בהם; לעניין פסקה זו סמכות להקשיב כמשמעותה בסעיף 2א(ד).

(א3) בית משפט שהחליט על קבילותה של ראיה לפי סעיף קטן (א) רשאי לשמוע אותה בדלתיים סגורות.

(ב) דברים שנקלטו בהאזנה כדין לפי סעיף 7 או בהאזנה כדין לשיחה חסויה לפי סעיף 5 לא יהיו קבילים כראיה אם לא אושרה ההאזנה כאמור באותם סעיפים לפי העניין.

(ג) דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר לא יהיו קבילים כראיה אלא בהליך פלילי שאינו על פי קובלנה.

(ג1) דברים שנקלטו כדין בדרך האזנת סתר יהיו קבילים כראיה בהליך פלילי להוכחת כל עבירה; לעניין סעיף קטן זה, "הליך פלילי" – לרבות הליך אחר לחילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע.

(ד) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מטענה בדבר קבילות ראיה גם אם נקלטה בדרך האזנת סתר בהתאם להוראות חוק זה.

עורך דין האזנת סתר

האזנת סתר, היא פשע חמור שיש לו השלכות מרחיקות לכת. הבנת ההשלכות והעונשים הקשורים להאזנת סתר היא חיונית עבור אנשים, במיוחד בהקשר של האזנות סתר בין בני זוג או האזנות סתר משטרתיות.

האזנת סתר היא לא רק לא אתית אלא גם בלתי חוקית ברוב המדינות, כולל ישראל. מערכת המשפט הישראלית מתייחסת בחומרה לפשעי האזנת סתר ומטילה עונשים חמורים על מי שנמצאו אשמים. עבריינים עלולים לעמוד בפני מאסר, קנסות גבוהים ואפילו אובדן רישיונות מקצועיים. לכן, חיוני להתייעץ עם עורך דין פלילי, וכמה שמהר יותר, טוב יותר.

בעוד שלסוכנויות אכיפת החוק עשויות להיות נסיבות ספציפיות שבהן האזנת סתר מותרת, יש חשיבות מכרעת להבטיח שפעולות אלו יתבצעו בגבולות החוק. האזנות סתר משטרתיות צריכות להתבצע תוך אישור מתאים ועמידה במגבלות שונות, וזאת כדי להגן על זכויותיהם של אנשים.

לסיכום, האזנת סתר היא פגיעה בפרטיות ופשע חמור שאין להקל בו ראש. אנשים צריכים להיות מודעים להשלכות המשפטיות ולעונשים הקשורים להאזנת סתר. ככל שהנכם חשודים או נאשמים בעבירה של האזנת סתר, יש לפנות באופן מידי לעורך דין פלילי שזהו תחום התמחותו.

הסתבכתם בפליליים? צריכים ייעוץ לפני חקירה במשטרה? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי. בין תחומי העיסוק של המשרד, תוכלו למצוא בין היתר שירות של עורך דין פלילי ייעוץ – שירות המאפשר לקבל ייעוץ משפטי פלילי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. המשרד זמין ללקוחותיו 24/7 בכל רחבי הארץ.