עורך דין פלילי עבירות הלבנת הון

המונח הלבנת הון מתייחס לכל מעשה שנעשה במטרה להסתיר ו/או להסוות את מקורם של כספים או רכוש, כמו גם את היעד שאליו הם מנותבים. כפי שמתואר ב- חוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 ,  מדובר על כספים שהגיעו כתוצאה מפעילות עבריינית כדוגמת: סחר בנשק, סחר בסמים, סחר בנשים וילדים, דמי חסות, עבירות מס ועוד. 

בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של מי שהורשע בביצוע עבירה של הלבנת הון, ישקול בית המשפט בין היתר את נסיבות ביצוע העבירה והתכנון שקדם לה, את עברו הפלילי של הנאשם, את הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה ועוד. 

ככל שהנך חשוד או נאשם בעבירה של הלבנת הון, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי | עורך דין צווארון לבן מנוסה, שיידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שיסייע לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין צווארון לבן | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל הסוגים של עבירות הלבנת הון.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על הלבנת הון

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(4) רכוש שנעברה בו עבירה.

ב) (1) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח;

(2) המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א).

4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא בשווי שנקבע בתוספת השנייה, דינו – מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "ידיעה" – למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.

5. לעניין סעיפים 3 ו-4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.

הסתבכתם בעבירה של הלבנת הון? צריכים ייעוץ לפני חקירה? מחפשים עורך דין פלילי דחוף | עורך דין פלילי חירום? משרד עורך דין צווארון לבן | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל הסוגים של עבירות הלבנת הון. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!