עורך דין פלילי עבירות הסתה

עבירות הסתה – עבירות הסתה הינן עבירות מורכבות וחמורות ביותר. בין עבירות ההסתה השונות ניתן למצוא בין היתר: הסתה לאלימות, הסתה לגזענות, הסתה להשתמטות, ועוד.

בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בעבירת הסתה, ישקול בית המשפט בין היתר, את עברו הפלילי של הנאשם, את נסיבות ביצוע העבירה, את הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה, ועוד. 

ככל שנחקרת באזהרה או ככל שהוגש נגדך כתב אישום בעבירת הסתה, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מנוסה, שיידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שיוכל  לסייע לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות ההסתה – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על הסתה לגזענות

144א.  בסימן זה –

"גזענות – רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני; 

144ב. (א) המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הביא לגזענות או לא ואם היה בו אמת או לא. 

העונש על הסתה לאלימות

144ד2. (א) המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעיף זה – פרסום מסית), ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב)  בסעיף זה, "מעשה אלימות" – עבירה הפוגעת בגופו של אדם או המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.

(ג)   פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אינו עבירה לפי סעיף זה.

העונש על הסתה להשתמטות

109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב) מי שהסית או שידל אדם המשרת בכוח מזויין לערוק משירותו או מפעולה צבאית, או סייע לו בעריקה, דינו – מאסר שבע שנים; לעניין זה, "משרת בכוח מזוין" – לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא הגנה לישראל לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

(ג) מי שנתן לאדם החייב בשירות כאמור בסעיף קטן (א) מקלט או סייע להחביאו, כשהיה לו יסוד להניח שהוא עריק, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ד) מי שעבר עבירה לפי סעיף זה בתקופה שבה מתנהלות פעולות איבה צבאיות של ישראל או נגדה, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.

(ה) בסעיף זה, "עריקה" – העדר מן השירות בכוח מזויין מתוך כוונה שלא לחזור.

הסתבכתם בעבירת הסתה? צריכים ייעוץ לפני חקירה? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!