התעללות בקטין או בחסר ישע

עבירת התעללות בקטין או בחסר ישע (ובפרט על ידי אחראי) הינה עבירה חמורה ביותר. המחוקק הישראלי שם לעצמו מטרה למגר את התופעה ממחוזותינו, וכך גם בתי המשפט. 

עבירת התעללות בקטין וחסר ישע, יכולה להתקיים במספר אופנים: התעללות נפשית, התעללות פיזית, התעללות מינית וכו'. בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של התעללות בקטין וחסר ישע, ישקול בית המשפט בית היתר את עברו הפלילי של הנאשם, את המצב הכללי במשפחה, את משך הזמן שבו התרחשה ההתעללות, את הנזק שנגרם לקורבן העבירה, ועוד.

ככל שנחקרת באזהרה או ככל שהוגש נגדך כתב אישום בעבירת התעללות בקטין או חסר ישע, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי | עורך דין אלימות במשפחה מנוסה, שידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שיעזור לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

זקוקים ל- ייעוץ לפני חקירה? הוגש נגדכם כתב אישום? משרד עורך דין אלימות במשפחה | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות האלימות שבתוך המשפחה.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על תקיפת קטין או חסר ישע

368ב. (א) התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו – מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו – מאסר שבע שנים.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף – מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו – מאסר תשע

(ג) לעניין סעיף זה, "חבלה" – בין גופנית בין נפשית.

העונש על התעללות בקטין או חסר ישע

368ג. העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או תסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים.

משרד עורך דין אלימות במשפחה | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות!