עורך דין פלילי עבירות סחיטה

סחיטה בכוח | סחיטה באיומים – עבירות סחיטה הינן עבירות חמורות ביותר. בין עבירות הסחיטה ניתן למצוא סחיטה בכוח, סחיטה באיומים ועוד. 

בתי המשפט בישראל נוטים להחמיר ביותר עם אלו שהורשעו בעבירות סחיטה. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בעבירות סחיטה, ישקול בית המשפט בין היתר את עברו הפלילי של הנאשם, את נסיבות ביצוע העבירה, את הנזק שנגרם, ועוד.

ככל שהנך חשוד או נאשם בעבירת סחיטה, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מנוסה, שידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שישמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הסחיטה – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

סחיטה בכוח

427. (א)  המשתמש שלא כדין בכוח כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו – מאסר שבע שנים; הביא השימוש בכוח לידי עשיית המעשה או המחדל, דינו – מאסר תשע שנים.

(ב)  לעניין סעיף זה, דין המאכיל או המשקה סמים או משקאות משכרים כדין המשתמש בכוח.

סחיטה באיומים

428. המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו, דינו – מאסר שבע שנים; נעשו המעשה או המחדל מפני איום או הטלת אימה כאמור או במהלכם, דינו – מאסר תשע שנים.

הסתבכתם בעבירה של סחיטה באיומים | סחיטה בכוח? צריכים ייעוץ לפני חקירה? מחפשים עורך דין פלילי מומלץ? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הסחיטה – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!