עורך דין פלילי עבירות שוד

עבירות שוד – עבירת שוד מוגדרת בסעיף 402 לחוק העונשין, ומתייחסת לעבירות גניבה שנעשו באמצעות הפחדה ואלימות.

עבירות שוד נחשבות לעבירות חמורות ביותר בעיני המחוקק הישראלי. על מנת להרשיע אדם בעבירת שוד, נדרש להוכיח קשר סיבתי בין מעשה הגניבה לבין האלימות.

בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של מי שהורשע בעבירת שוד, ישקול בית המשפט בין היתר, את נסיבות ביצוע העבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, את זהותו של קורבן העבירה, ועוד.

ככל שנחקרת באזהרה או שהוגש נגדך כתב אישום בעבירת שוד, מומלץ להתייעץ בדחיפות עם עורך דין פלילי מנוסה, שידע לזהות את הנקודות החשובות שעוזרות לך, שיוכל לסייע לך לשמור על זכויותיך, ולעיתים, יוכל אף להביא לביטול כתב האישום.    

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על עבירת שוד - חוק העונשין

402. (א) הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע-עשרה שנים.

(ב) היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו – מאסר עשרים שנים.

403. התוקף אדם לשם שוד, דינו – מאסר שבע שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות כאמור בסעיף 402(ב), דינו – מאסר עשרים שנים.

404. הדורש מאדם דבר ערך בכוונה לגנבו, תוך שימוש באיומים או בכוח, דינו – מאסר חמש שנים; נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – מאסר עשר שנים.

הסתבכתם בעבירת שוד? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירת משטרה? מחפשים עורך דין פלילי מומלץ? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!