עבירת התחזות

עבירת ההתחזות הינה עבירה חמורה הנושאת בחובה עונשים כבדים. לפי הגדרת העבירה בחוק העונשין, אדם המציג את עצמו בכזב לאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, הריהו עובר עבירת התחזות. ישנם סוגים וצורות שונות של התחזות, החל מהתחזות לאדם אחר חי או מת, דרך התחזות לבעל תעודה, וכלה בהתחזות לאדם שכלל לא קיים. על מנת להרשיע אדם בביצוע עבירה של התחזות, נדרשת התביעה להוכיח כי לאותו האדם שהתחזה הייתה כוונה להונות.

רשויות האכיפה מתייחסות בחומרה רבה לחשודים | נאשמים בעבירות של התחזות. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בעבירה של "התחזות כאדם אחר", יבדוק בית המשפט את עברו הפלילי של הנאשם, את הנזק שנגרם מביצוע העבירה, את הליכי השיקום שעבר או עובר הנאשם, ועוד. 

ככל שהסתבכתם בעבירה של התחזות כאדם אחר, מומלץ ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי העוסק בתחום. התערבות מצדו של עו"ד פלילי בשלבים הראשונים, עשויה לשנות את גורל התיק מקצה לקצה.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל תחומי המשפט הפלילי – זמינות 24/7.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

התחזות כאדם אחר

חוק העונשין קובע עונש מאסר של עד 3 שנים, או עונש מאסר של עד 5 שנים, לפי העניין, למי שהורשע בביצוע עבירה של התחזות, כמפורט להלן:

441. המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים.

כאמור לעיל', ניתן לראות שאדם שהורשע בביצוע עבירה של התחזות כאדם אחר, חשוף במקרה הקל לעונש מאסר של עד 3 שנים. יחד עם זאת, יש לציין שכל מקרה נידון לגופו, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות. עבירה חמורה נוספת מאותה המשפחה, זו עבירת ההתחזות כבעל תעודה, שדינה כדין זיוף לכל דבר ועניין, כפי שיתואר בהמשך.

התחזות כבעל תעודה

הוראת סעיף 443 לחוק העונשין קובעת כי התחזות כבעל תעודה דינה כדין זיוף, להלן: 

443תעודה שניתנה מאת רשות מוסמכת לאדם אחר ומעידה על אותו אדם שיש לו כשירות מוכרת בחוק לעניין פלוני, או שהוא נושא משרה פלונית, או שהוא זכאי לעסוק במקצוע, במלאכה או בעסק מסוימים או שהוא זכאי לזכות, לזכות יתר, לדרגה או למעמד פלוני – כל המנפק את התעודה ומתייצג בכזב כאדם ששמו נקוב בה, דינו כאילו זייף אותה.

418המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים.

התחזות כעובד הציבור

סעיף 283 לחוק העונשין קובע את הגדרות העבירה של התחזות כעובד ציבור, ואת העונש לצידה, להלן: 

283העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1) מתחזה כעובד הציבור, כשאותו עובד נדרש מכוח תפקידו לעשות פעולה או להיות נוכח;
(2) מתייצג בכזב כעובד הציבור ומתיימר מכוח תפקידו זה לעשות פעולה או להיות נוכח במקום לשם עשיית פעולה. 

עורך דין פלילי התחזות

כמתואר לעיל', עבירת ההתחזות הינה עבירה מורכבת היכולה להתבצע בצורות ואופנים שונים. על מנת להרשיע אדם בעבירה של התחזות, יש להוכיח שהנאשם היה מודע לכך שהוא מתחזה, כמו גם יש להוכיח שלאותו האדם הייתה כוונה להונות. עבירת ההתחזות הינה עבירה התנהגותית – הווי אומר שלא נדרש שתהיה תוצאה של הונאה.

ככל שהנכם חשודים או נאשמים בעבירה של התחזות כאדם אחר, ו/או בעבירה של התחזות כבעל תעודה, ו/או בעבירה של התחזות כעובד ציבור, יש להתייעץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות התחזות, שישמור על זכויותיכם, שיבנה אסטרטגיית הגנה חזקה, שיתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לכם, ושבכך ישיג עבורכם את התוצאה המיטבית. משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מתמחה בין היתר בכל סוגי עבירות ההתחזות, כמו גם מספק שירות של עורך דין פלילי ייעוץ חינם – שירות שבמסגרתו תוכלו לקבל ייעוץ משפטי ראשוני, ללא תשלום והתחייבות.

הסתבכתם בביצוע עבירה פלילית? מחפשים עורף דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירה? שחרור ממעצר? ייעוץ פלילי? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל תחומי המשפט הפלילי. זמינות של 24 שעות ביממה, בכל רחבי הארץ!