שידול לזנות

שידול לזנות היא עבירה לה מיוחסת חומרה רבה בדין הפלילי. מעבר להיבט המוסרי הנקשר לעבירה, קיימת העובדה כי לא פעם צריכת זנות תורמת למעגל הסחר בנשים. עבירה זו ותיקה בספר החוקים הישראלי, אך עם כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות בשנת 2019, הידוע בקרב הציבור בעיקר כ"חוק הפללת הלקוח", מאמצי האכיפה גברו משמעותית. 

מערכת המשפט בישראל מטילה על עבירה זו עונשים חמורים, המשקפים את נחישותו של המחוקק למגר אותה. גם מעידה חד פעמית, עשויה לחשוף את צורך הזנות לענישה כבדה ולכן, מעורבות מצדו של עורך דין פלילי בשלב מוקדם היא חשובה מאין כמותה.

ככל שהסתבכתם בעבירה של שידול למעשה זנות, מומלץ ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי המתמחה בתחום. ניסיון העבר מלמד שהתערבות מוקדמת מצדו של עורך דין פלילי מנוסה, עשויה במקרים המתאימים, להביא לסגירת תיק החקירה, כבר בשלבים הראשונים.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל תחומי המשפט הפלילי – זמינות 24/7.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

מהי עבירת שידול לזנות

מעשי זנות מוגדרים בחוק העונשין הישראלי כפעילות הכרוכה בשימוש בגופו של אדם אחר בתמורה לתשלום כספי או תמורה אחרת לסיפוק צרכים מיניים. הגדרה זו כוללת כל מעשה הכרוך במגע עם גופו של אדם אחר למטרת סיפוק מיני. שידול לזנות כרוך בכלל הפעולות המיועדות על מנת לגרום לאדם אחר לעסוק במתן שירותי מין. במשך שנים, היו הזונות עצמן המטרה העיקרית למעצרים בגין עבירה זו. כעת, מצב זה התהפך וכיום הענישה מכוונת בעיקר לא לאלו שנקלעו למעגל הזנות, אלא לאלו שמנצלים אותן למטרות אלו.

עבירת שידול לזנות, כאמור, כוללת כל מעשה המיועד לשדל אדם אחר למעשי זנות, בין אם מדובר במתן תשלום כספי או טובות הנאה שונות תמורת מין, או עידוד ואיומים לביצוע המעשים עבור אחרים. עבירות אלו לרוב מקושרות לפשעים חמורים אחרים כמו עבירות מין, סרסרות וסחר בבני אדם. זוהי גם הסיבה שהמחוקק רואה כיום בחומרה עבירות אלו.

העונש על שידול לזנות

מערכת המשפט הישראלית נוקטת עמדה קשה ביחס לפשעים הקשורים לזנות, מתוך הכרה בנזק המשמעותי שהם גורמים ליחידים ולחברה. עקב הקשר ההדוק בין תעשיית הזנות בישראל ובין עבירות פשע מאורגן חמורות – מהלבנת הון ועד לסחר בבני אדם, נסיבות העבירה לרוב מחמירות. בעיני המחוקק, המאבק בתופעת הזנות מהווה חלק בלתי נפרד מהמאבק בפשע המאורגן.

עונש המאסר המרבי בגין עבירות זנות הוא עד חמש שנים. עם זאת, על שידול לזנות, במיוחד כאשר מדובר בפעולות שיטתיות, העונשים עלולים להיות חמורים יותר ולהגיע עד שבע שנות מאסר. במקרים של סחר בבני אדם או יבוא נשים לזנות, העונשים עשויים להתארך עד עשר שנות מאסר. כאשר מעורבים קטינים במעשים, העונשים גדלים באופן משמעותי, כאשר טווח הענישה נע בין חמש לעשרים שנה.

יש לבצע הבחנה ברורה בין שני סעיפי אישום מרכזיים בהקשר זה:

  • שידול למעשה זנות – סעיף זה מתייחס לאירוע חד פעמי בו שידל הנאשם אדם אחר לבצע עבורו מעשה מיני תמורת תשלום.

  • שידול לעיסוק בזנות – כאן מדובר על מסכת פעולות ארוכת טווח ומתמשכת. בעוד שהעבירה הראשונה לרוב מיוחסת ללקוחות זנות מזדמנים, עבירה זו תחול לרוב על סרסורים. לא פעם, מעורב בעבירה זו גם מעבר בין מדינות, ניתוק הקורבן ממשפחתו וסביבתו וסחר בבני אדם. ככל שנסיבות אלו חלות, הענישה עשויה להיות חמורה מאוד.

כמו כן, מטבע הדברים שידול למעשה זנות, קל וחומר שידול לעיסוק בזנות, כאשר מדובר בקטינים או בחסרי ישע, הינו חמור ביותר. כאשר המשדל הינו בעל מרות על הקורבן לכאורה, כמו מעסיק, מורה, אפוטרופוס או כל איש מקצוע בתחום הבריאות בבית חולים בו מאושפז הקורבן, הענישה עשויה להיות חמורה בהרבה. כאשר מדובר בבעל המשדל את אשתו או אב המשדל את בתו לזנות, הענישה עשויה להגיע עד ל-7 שנות מאסר.

להלן עיקר העבירות הקשורות לשידול לזנות, כפי שמופיעות ב- חוק העונשין, תשל"ז-1977:

סרסרות למעשה זנות

199. (א) אלה דינם מאסר חמש שנים:

(1) מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או בתקופה כלשהי, על רווחי אדם העוסק בזנות;

(2) מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור.

(ב) עבר אדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו, בילדו או בילדו החורג, או שעבר את העבירה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר שבע שנים.

(ג) לעניין סעיף זה אין נפקא מינה –

(1) אם הדבר שקיבל העבריין היה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת;

(2) אם קיבל את הדבר מאדם העוסק בזנות או מאדם אחר;

(3) אם קיבל אתנן בעד מעשה זנות או חליפיו של אתנן.

חזקת סרסרות

200. גבר הגר עם זונה או שהוא רגיל להילוות אליה דרך קבע או משתמש בפיקוחו או בהשפעתו עליה בדרך שיש בה כדי לסייע בידה או להכריחה לזנות, חזקה עליו שהוא חי על רווחיה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר.

הבאת אדם לידי מעשה זנות

201. המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר, דינו – מאסר חמש שנים.

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

202. המביא אדם לידי עיסוק בזנות, דינו – מאסר שבע שנים.

נסיבות מחמירות

203. (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 201 או 202 תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, דינו של עובר העבירה – מאסר עשר שנים.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 201 או 202 באחת מנסיבות אלה, דינו של עובר העבירה – מאסר שש עשרה שנים:

(1) תוך שימוש בכוח, או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או כלפי אדם אחר;

(2) תוך ניצול מצב המונע את התנגדותו של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, או תוך ניצול היותו חולה נפש או לקוי בשכלו;

(3) בהסכמה שהושגה במרמה, של האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות.

ניצול קטינים לזנות

203ב. (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 199, 201, 202 או 203 בקטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים, דינו של עובר העבירה –

(1) אם נקבע לעבירה מאסר חמש שנים – מאסר שבע שנים;

(2) אם נקבע לעבירה מאסר שבע שנים – מאסר עשר שנים;

(3) אם נקבע לעבירה מאסר עשר שנים – מאסר חמש עשרה שנים;

(4) אם נקבע לעבירה מאסר שש עשרה שנים – מאסר עשרים שנה.

עורך דין פלילי לעבירת שידול לזנות

כאשר ישנה מעורבות של עורך דין פלילי כבר מהשלב הראשון, השליטה שלנו על המצב גבוהה בהרבה. מדובר, כאמור, בעבירה חמורה ואין להקל ראש בהשלכות הפוטנציאליות של חקירה או מעצר בגין עבירות אלו. לכן, ככל שזומנתם או עוכבתם לחקירה, מומלץ ליצור קשר באופן מיידי עם עורך דין מעצרים, וכמה שמהר יותר, טוב יותר.

ייעוץ לפני חקירה יכול לקבוע במידה רבה כיצד התיק יתפתח. ניסיון העבר מלמד שקבלת ייעוץ פלילי איכותי, לא פעם הופך את הקערה על פיה, ומוביל לסגירת תיק החקירה כבר בשלבים הראשונים. המשטרה פועלת כיום מתוך מוטיבציה גבוהה לבסס אשמה בקרב חשודים בעבירות אלו ומאמצי החקירה עשויים להיות אינטנסיביים. ייעוץ משפטי פלילי נכון יאפשר לך להימנע מהפללה עצמית.

עורך דין פלילי מנוסה יבחן מקרוב את חומר הראיות, את מחדלי החקירה והמעצר, ואת עמידתם או אי עמידתם של השוטרים המעורבים, בכלל דרישות החוק. ככל שישנו פגם בהתנהלות היחידה החוקרת, או ככל שניתן יהיה לבסס כי התבצעה פגיעה פסולה בזכויות החשוד, ובפרט אם הדבר נעשה בחוסר תום לב, הדבר עשוי להוות עילה לביטול כתב האישום.

ככל שיוגש כתב אישום, יציגו נציגי הפרקליטות את טיעוניהם על בסיס הראיות ובמקביל, יציג עורך דין פלילי מטעמך את כלל הטיעונים להגנתך. מטרתו העיקרית של עורך הדין שלך היא לבסס ספק סביר באשמתך, על ידי אמינות העדויות והראיות וזיהוי סתירות בתיק התביעה.

לאור המורכבות והחומרה של שידול לעבירות זנות, בחירה של עורך דין פלילי מומלץ מקצועי ומנוסה, הינה קריטית ובעלת חשיבות מכרעת. יש לוודא כי עורך הדין שאת שירותיו שכרתם, מתמחה בייצוג חשודים בעבירות שידול לזנות, וכפועל יוצא מזה גם בקיא בתקדימים ופסיקות עדכניים. עורך דין פלילי מנוסה לא רק שיוכל לסייע בבניית טיעונים יצירתיים על בסיס חקיקה והלכות עכשוויים, אלא גם יכיר לעומק את הניואנסים הפרוצדורליים של תיקים מסוג זה, כמו גם ידע את מדיניות הפרקליטות בעניין זה. 

הסתבכתם בחשד לביצוע עבירה פלילית? מחפשים עורך דין פלילי  חירום? צריכים ייעוץ לפני חקירה? ייצוג בכתב אישום פלילי? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. המשרד זמין ללקוחותיו 24/7 בכל רחבי הארץ.