תקיפת שוטר

תקיפת שוטר הינה מבין החמורות שבעבירות התקיפה. המעמד המיוחד שמיוחס לעבירה זו בא לשקף את התפקיד הייחודי של גורמי אכיפת החוק בשמירה על הסדר הציבורי, כמו גם בא להדגיש את החומרה המיוחסת לאלו הפוגעים בביטחונם. כדי להבטיח לשמר את מעמדם הייחודי של השוטרים, החוק קובע ענישה חמורה על עבירות אלו. עם זאת, לא פעם מוגשות תלונות על תקיפת שוטר נגד אזרחים על לא עוול בכפם. באקלים הציבורי הנוכחי, אנו עדים לעלייה חדה בשיעור כתבי האישום שהוגשו על תקיפת שוטרים.

ככל שהנכם חשודים או נאשמים בביצוע עבירה של תקיפת שוטר, מומלץ ליצור קשר בהקדם עם עורך דין פלילי מנוסה, שיידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לכם, שישמור על זכויותיכם, ושלעיתים אף יביא לסגירת תיק החקירה או לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות, ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

עבירת תקיפת שוטר

סעיף 378 לחוק העונשין הישראלית, מגדיר את עבירת התקיפה באופן רחב למדי. על פי לשון החוק, תקיפה מוגדרת ככל מעשה של פגיעה, מגע לא רצוי, דחיפה או הפעלת כוח על גופו של אדם אחר, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמתו או בהסכמה שהושגה במרמה. תחת הגדרה זו נופל גם כל שימוש באמצעים כגון חשמל, אור בוהק, גז, עשן או כל חומר אחר שעשוי להסב נזק פיזי או אי נוחות משמעותית. 

סעיף 273 לחוק העונשין מגדיר את עבירת תקיפת שוטר, ככל מעשה תקיפה כמוגדר לעיל, אשר מכוון כנגד שוטר במהלך מילוי תפקידו כדין, או תקיפת כל אדם אחר המסייע לשוטר. כאן, מגדיר החוק לא רק ענישה מרבית, אלא גם ענישה מינימלית. בעוד שבית המשפט עשוי להטיל עד שלוש שנות מאסר בגין תקיפת שוטר, הוא מחויב להטיל לכל הפחות חודש מאסר בפועל. זאת כל עוד לא חלו נסיבות מקלות ייחודיות.

העונש על תקיפת שוטר

273התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים.

274התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו – מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חדשים:

(1)   התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו;

(2)   היה מזויין בנשק חם או קר;

(3)   התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים.

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

ככל שהתקיפה התבצעה על מנת למנוע משוטר לבצע את תפקידו, הדבר מהווה תקיפה בנסיבות מחמירות, כמוגדר לעיל בסעיף 274 לחוק העונשין. בין השאר, חסימת שוטר מגישה להתקהלות, שימוש בנשק או תקיפה על ידי יותר משני אנשים, תיחשב כתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. על עבירה זו הענישה המרבית היא עד חמש שנות מאסר בפועל ולכל הפחות שלושה חודשים.

ייעוץ לפני חקירה בעבירה של תקיפת שוטר

כאמור, עבירה של תקיפת שוטר הינה עבירה חמורה ביותר הנושאת בחובה ענישה קשה. למרבה הצער, לא פעם קורה שבמהלך החקירה, חשודים עלולים להודות בביצוע עבירה של תקיפת שוטר, וזאת למרות שלא עשו זאת. מעורבות של עורך דין פלילי בשלב מוקדם יכולה למנוע סיבוכים מיותרים בהקשר זה.

בהתאם לאמור, ככל שזומנתם או נעצרתם בחשד לעבירה של תקיפת שוטר, מומלץ ליצור קשר באופן מיידי עם עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים מנוסה, שיגיע באופן מיידי לתחנת המשטרה, ויספק לחשוד ייעוץ לפני חקירה. ניסיון העבר מלמד שרוב ככל הטעויות של חשודים נעשות בחקירה הראשונה, שהיא בד"כ ועל פי רוב, גם החקירה החשובה ביותר, שעל פיה יקבע גורל התיק.

למרבה הצער והתדהמה, פעמים רבות קורה שמסיבות שונות, חשודים מודים בחקירה בעבירות שהם לא ביצעו, וזאת מתוך הנחה שבהמשך הם יוכלו להתכחש להודאה או להסביר בבית המשפט שהם לא באמת ביצעו את העבירה. בעניין זה יש לזכור שביטול הודאה שנמסרה במשטרה, הינה משימה קשה ביותר, המתאפשרת רק במקרים קיצוניים שבהם בית המשפט משתכנע שההודאה ניתנה שלא באופן חופשי ומרצון.

תקיפת שוטרים

תקיפת שוטרים הינה תופעה נפוצה במחוזותינו, ובפרט בשנים האחרונות. לפיכך, ועל מנת למגר תופעה זו, בתי המשפט נוטים להחמיר עם מי שהורשע בעבירות אלו.

ישנם כמה תרחישים עיקריים במסגרתם עשוי אדם להיעצר בחשד לתקיפת שוטר, בניהם:

1. במהלך הפגנות ציבוריות – כאמור, מדובר בתופעה ששיעורה גובר באופן ניכר בשנים האחרונות. הפגנות, בעיקר רבות משתתפים, מהוות כר פורה לעימותים עם המשטרה. הרעש, ההתקהלות ההמונית והמתיחות הגבוהה, יוצרת לעתים קרובות אגרסיות בין המפגינים לרשויות אכיפת החוק. לא פעם, בלהט הרגע, גם כשאין כוונת מכוון במעשים, מפגינים עשויים לדחוף או אפילו להטיל חפצים על שוטרים. לא פעם, פעולות התקיפה עשויות להגיע גם בתגובה לאגרסיביות של השוטרים. לכן, מומלץ להקפיד ולתעד הפגנות היטב, על מנת שבכל הליך פוטנציאלי ניתן יהיה להסתייע בעורך דין פלילי כדי להוכיח את נסיבות והקשר המקרה, להציג את התנהלות השוטרים ולהוכיח כי לא התרחשה תקיפה.

2. כחלק מהתנגדות למעצר – במהלך מעצר, חשודים עלולים להתנגד לשוטרים ולהפעיל כוח פיסי. התנהגות זו עלולה להוסיף סעיף אישום נוסף על תקיפת שוטר. גם כאן, להקשר המעצר ולמעשיהם של השוטר והעצור יש חשיבות קריטית לקביעת חומרת העבירה. 

3. במסגרת מפגש שגרתי עם שוטר תנועה – ויכוחים עם שוטרי תנועה סביב הנפקת דוחות או עיכובים, עשויים לא פעם להסלים ולהסתיים בעימות פיסי. גם כשמדובר בנסיבות אלו, ואפילו אם מדובר בעימות קל יחסית, עדיין מדובר בעבירה פלילית, ולכן, חשוב לקבל ייעוץ משפטי פלילי מקצועי.

טענות הגנה בעבירה של תקיפת שוטר

להלן מס' טענות הגנה נפוצות בעבירה של תקיפת שוטר: 

  • ערעור על יסוד המודעות של החשוד: ככל שיבוסס מעבר לכל ספק כי הנאשם לא היה מודע לכך כי מדובר בשוטר, הדבר עשוי לשמש כהגנה. כמו כן, ככל שהשוטר הותקף כשלא היה בתפקיד, לא לבש מדים או לא הזדהה כשוטר בכל דרך אחרת, עשוי הדבר להוות עילה לביטול או תיקון כתב האישום.

  • טעות בזיהוי: במצבים כאוטיים, כמו הפגנות גדולות, זיהוי מעורב ספציפי בתקיפה עשוי להיות מאתגר. ככל שניתן יהיה להוכיח כי הנאשם כלל לא היה שם ובהיעדר אמצעי תיעוד מספקים, ניתן לבסס ספק סביר.

  • הגנה עצמית: כשישנן ראיות שהשוטר השתמש בכוח מופרז, ניתן לטעון להגנה עצמית. עם זאת, טיעון הגנה זה צולח לעתים רחוקות בלבד, כאשר נסיבות האירוע מובהקות.

ייצוג משפטי בעבירה של תקיפת שוטר

כפי שניתן לראות, עבירה של תקיפת שוטר הינה עבירה חמורה, ולכן, ישנה חשיבות רבה לאיכות הייעוץ והייצוג המשפטי שאותו יקבל החשוד או הנאשם. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בביצוע עבירה של תקיפת שוטר, יבחן בית המשפט בין היתר, את נסיבות ביצוע העבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, את הליכי השיקום שעבר או לא עבר הנאשם, את הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה, ועוד. 

יש לזכור שכמו בכל עבירה, גם כאן על התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר. עורך דין פלילי מנוסה העוסק בתחום, ידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לנאשם, ובהתאם, יפעל להגיע להסדר טיעון מקל, או לביטול כתב האישום, במקרים המתאימים.

הסתבכתם בביצוע עבירה של תקיפת שוטר? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? מעוניינים לקבל ייעוץ לפני חקירה? משרד עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה בכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות של 24/7 בכל רחבי הארץ.