עורך דין עבירות אונס

עורך דין פלילי עבירות אונס – עבירות האונס הינן מהעבירות הקשות והמורכבות ביותר שבספר החוקים. עבירת האונס הינה עבירה התנהגותית, הווי אומר, שעל מנת להרשיע אדם בעבירת אונס, נדרשת התביעה להוכיח שלנאשם הייתה מודעות להתנהגותו ומודעות לנסיבות (ראו סעיף 345 א' לחוק העונשין). 

העונש על עבירת אונס "קלאסית" שנעשתה ללא אלימות הינו עד 16 שנות מאסר, ואילו העונש על עבירת אונס שנעשתה תוך כדי שימוש בכוח, ו/או בנוכחות אחר ו/או בשאר הנסיבות המפורטות  בסעיף 345.(א) (ב) לחוק העונשין, הינו עד 20 שנות מאסר. 

בתי המשפט נוטים להחמיר עם נאשמים המורשעים בעבירות אונס, ולכן, ככל שנחקרת באזהרה או ככל שהוגש נגדך כתב אישום בעבירת אונס, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מנוסה אשר ידע לזהות ולהתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, יסייע לך לעמוד על זכויותיך, ולעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות האונס – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ. 

עורך דין פלילי מומלץ
עורך דין אופיר מזר

עבירות אונס

345. (א) הבועל אשה –

(1) שלא בהסכמתה החופשית;

(2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5);

(2) באיום בנשק חם או קר;

(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם

 (ג) בסימן זה –

"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

חשודים בעבירת אונס? הוגש נגדכם כתב אישום בעבירת אונס? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות האונס – במקצועיות, בנאמנות ובנחישות חסרת פשרות – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!