עורך דין פלילי ייעוץ

עורך דין פלילי ייעוץ – הסתבכתם בפליליים? לא יודעים מה לעשות? רוצים ללמוד על מצבכם המשפטי? מעוניינים לקבל ייעוץ מיידי מעורך דין פלילי? 

רבים מהלקוחות שמסתבכים בפליליים מעוניינים לקבל ובצדק מידע ראשוני על מצבם המשפטי, וזאת בטרם ישכרו את שירותיו של עורך דין פלילי מסוים. חלקם יפנו לאתרי האינטרנט השונים, חלקם יבקשו לקבל מידע מחברים, וחלקם יחפשו עורך דין פלילי על מנת לקבל ממנו ייעוץ משפטי מקצועי.

יש לציין שאחת הזכויות החשובות והמהותיות ביותר שיש לחשוד או לנאשם, הינה זכות ההיוועצות בעורך דין. זכות זו קיבלה מעמד עילאי והוכרה בפסיקות בתי המשפט כזכות חוקתית שפגיעה בה עלולה להביא לפסילת ראיות, לביטול הליכים משפטיים ועוד. 

מתוך הבנה לחשיבות הייעוץ המשפטי, ומתוך רצון טוב לעזור לקהל לקוחותינו, משרדנו זמין לספק לכם ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות! 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

התייעצות עם עורך דין פלילי

התייעצות עם עורך דין פלילי – כאשר אדם מסתבך בפליליים אזי ישנה חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין פלילי מנוסה. התייעצות עם עורך דין פלילי ובפרט בשלבים הראשונים הינה קריטית ביותר, שכן רוב ככל הטעויות של חשודים ונאשמים נעשות הן בשל היעדר ייעוץ משפטי מקצועי, והן בשל ייעוץ משפטי כושל. 

חשודים או נאשמים בביצוע עבירה פלילית? ניסיון העבר מלמד שרבים מהחשודים והנאשמים בפליליים אינם מודעים לזכויות המוקנות להם על פי חוק. להלן פירטתי עבורכם את מקצת הזכויות המהותיות המוקנות לחשודים ולנאשמים:

זכויות של חשודים: 

1. הזכות לדעת שהוא חשוד ובאלו עבירות – כאשר אדם נחקר כחשוד, אזי חלה על החוקר החובה ליידע את אותו האדם שהוא חשוד בעבירות הספציפיות, כמו גם חובה על החוקר החובה להקריא לאותו אדם את הזכויות שלו.

2. הזכות לאי הפללה עצמית – לחשוד יש את הזכות המליאה לסרב לענות על שאלה שהתשובה בה עלולה להפליל אותו. 

3. התייעצות עם עורך דין פלילי – למעט במקרים מועטים חריגים, לחשוד ישנה זכות לקבל ייעוץ לפני חקירה. יש לציין שזכות זו אינה כוללת ייעוץ בחקירה עצמה.  

4. זכות השתיקה – לחשוד עומדת הזכות לשתיקה מוחלטת בחקירה. עם זאת, יש לציין שלא תמיד כדאי להשתמש בזכות זו שכן שתיקה בחקירה עשויה לחזק את חומר הראיות נגד החשוד. 

5. החשוד זכאי להיחקר בשפה המובנת לו – על חקירת החשוד להתנהל בשפה שאותה מבין החשוד ושהוא דובר אותה, לרבות בשפת הסימנים. 

6. הזכות שהחקירה תתועד – חקירת החשוד צריכה להיות מתועדת ולכלול את עיקר הדברים ותנועות הגוף שנעשו בין החוקר לחשוד. על התיעוד להיות חזותי (מצולם) או קולי (מוקלט) או בכתב. סוג התיעוד יהיה בהתאם לחומרת העבירה ומאפייני החשוד, וזאת כפי שנקבע בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים).  

7. שימוע פלילי – כאשר תיק החקירה בעניינו של חשוד (בעבירת פשע) מועבר לרשות התביעה, אזי יש חובה לעדכן את החשוד (למעט במקרים חריגים). החשוד יכול לפנות לתביעה בתוך 30 יום על מנת להשמיע את טענותיו, וזאת בטרם תתקבל ההחלטה בעניינו.

זכויות של נאשמים:

1. הזכות לעיון בחומר החקירה – לאחר הגשת כתב אישום נגד חשוד בעבירה פלילית, קמה לנאשם ולסנגורו הזכות לעיון בחומר החקירה, וברשימת כל החומר שנאסף, גם אם הוא אינו נחשב לחומר חקירה. זכות זו הינה קריטית ביותר לנאשם שכן חומר החקירה הינו החומר שעל פיו תנסה התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם בבית המשפט. עורך דין פלילי הסבור כי התביעה לא העבירה לו את כל חומר החקירה, רשאי להגיש לבית המשפט "בקשה לעיון בחומר חקירה", וכן ערר, ככל שבקשתו לא נתקבלה על ידי בית המשפט. עורך דין פלילי מנוסה ידע למצוא דרך חומר החקירה, את "החורים" בתיק, ואת מחדלי החקירה ככל שהיו. 

2. הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי – לנאשם יש את הזכות להיות מיוצג על ידי סניגור, ובמקרים מסוימים בית המשפט אף חייב למנות לו סניגור, לדוגמה: לנאשם שהתביעה הודיעה לגביו שהיא תבקש עונש של מאסר בפועל ככל שיורשע, לנאשם אילם, עיוור או חירש, או שיש חשש שהוא חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי, ועוד.. – רשימת המצבים המליאה בהם בית המשפט מחויב למנות סניגור לנאשם, מופיעה בסעיף 15 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) .

3. חזקת החפות של הנאשם – כחלק מזכויות נאשמים, סעיף 34 כב' לחוק העונשין קובע כי לא ישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר., הווי אומר שעל פי החוק, כל אדם הינו חף מפשע עד אשר הוכחה אשמתו בבית המשפט. 

4. הזכות להליך הוגן – זכות זו הינה אחת מזכויות היסוד הבסיסיות של כל אדם, והוכרה בפסיקה כזכות חוקתית נגזרת של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הזכות להליך הוגן מורכבת מזכויות משנה רבות שעל ידי צירופן יזכה הנאשם להליך משפטי הוגן וראוי. בין זכויות אלו נוכל למצוא את הזכות להישפט על ידי שופטים בלתי תלויים וללא משוא פנים, הזכות לייצוג על ידי סניגור, הזכות לעיון בחומר החקירה, הזכות של הנאשם לכך שעניינו ידון בזמן סביר, הזכות למשפט צדק, הזכות להגיש ערעור על פסק הדין, ועוד.

ייעוץ עם עורך דין פלילי

כידוע, הליכים פליליים הינם מורכבים והרי גורל. כל טעות וכל מילה מיותרת של החשוד או הנאשם עלולה לקבוע את גורל התיק. ישנה חשיבות רבה ל- התייעצות עם עורך דין פלילי | ייעוץ עם עורך דין פלילי, וכמה שמהר יותר טוב יותר. התייעצות עם עורך דין פלילי | ייעוץ עם עורך דין פלילי מנוסה עשוי לשנות את גורל התיק מקצה לקצה ולהוביל לסגירת תיק החקירה ו/או לביטול כתב האישום.

עורך דין פלילי ייעוץ חינם

רבים מאלו שמסתבכים עם החוק, מעוניינים לקבל מידע כללי לגבי שכר הטרחה שאותו הם יצטרכו לשלם לעורך דין פלילי, כמו גם מחפשים ייעוץ ראשוני חינמי וכו'. בהתאם לאמור, אותם אנשים מחפשים משרדי עורכי דין פליליים המספקים שירות של "עורך דין פלילי ייעוץ חינם", "עורך דין פלילי ייעוץ ללא עלות", וכו'.

בעניין זה, כדאי לדעת שלשכת עורכי הדין בישראל אוסרת על עורכי דין לפרסם מחירון ו/או להתייחס בפרסום לעניין שכר הטרחה שלהם, ולכן, ככל שהנכם מעוניינים לקבל מידע אודות גובה שכר הטרחה שאותו תצטרכו לשלם בגין ייעוץ (ראשוני או מקיף) או ייצוג משפטי, מומלץ לפנות ישירות לעורך דין פלילי, להסביר לו את מורכבות המצב, ובהתאם, לקבל הצעת מחיר מסודרת.

עורך דין מעצרים


הסתבכתם בעבירה פלילית? צריכים ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי? מחפשים עורך דין פלילי דחוף | עורך דין פלילי חירום? זקוקים ל- התייעצות עם עורך דין פלילי? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מספק ללקוחותיו ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות.