עורך דין רווחה

ככלל, כאשר בני זוג חשודים בביצוע עבירות פליליות כנגד ילדיהם, או אז במקביל לחקירה פלילית במשטרה, העניין גם מועבר לרשויות הרווחה. 

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 מקנה לרשויות הרווחה סמכויות נרחבות, כמו גם מאפשר להן לנקוט בפעולות וצעדים מסוימים על מנת להגן על שלומם של קטינים. 

ככל שהסתבכתם בפליליים וככל שהעניין הועבר לרשויות הרווחה, יש ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי שיטפל בעניין באופן מקצועי, הן מול המשטרה והן מול אגף הרווחה. יש לציין שלתוצאות חקירת המשטרה יש קשר ישיר להחלטות שיתקבלו או לא יתקבלו באגף הרווחה. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות, כמו גם מלווה ומייצג הורים מול אגף הרווחה, בעניינים שונים הקשורים לפליליים. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני באופן מיידי וללא התחייבות. זמינות 24/7.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

עורך דין פלילי רווחה

כפי שתואר לעיל', כאשר עולה חשד לביצוע עבירות פליליות במשפחה כנגד קטינים, או אז משטרת ישראל מעבירה דיווח לרשויות הרווחה. משכך הם פני הדברים, ישנה חשיבות רבה לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי המתמחה בסוגיות הקשורות לאגף הרווחה. 

עו"ד פלילי המתמחה בסוגיות הקשורות לאגף הרווחה, הוא זה שיידע לייעץ לכם ולכוון אתכם בצורה מקצועית. עורך דין פלילי רווחה מנוסה ידע לייצג אתכם בצורה מיטבית מול שתי החזיתות בו זמנית – משטרת ישראל (והפרקליטות) ואגף הרווחה.

הוצאת ילדים מהבית

הוצאת ילדים מהבית למסגרת חוץ ביתית ו/או למשפחת אומנה הינה פעולה קשה ופוגענית. חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 מקנה לעובד סוציאלי המשמש כפקיד סעד את הסמכויות לנקוט בכל האמצעים הדרושים, וזאת במידה והוא סבור כי הקטין הינו "קטין נזקק" אשר נשקפת לו סכנה תכופה.  סעיף 2 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) מגדיר מהו "קטין נזקק", להלן: 

2. קטין הוא נזקק כשנתקיים בו אחד מאלה:

(1) לא נמצא אחראי עליו;
(2) האחראי על הקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה;
(3) הוא עשה מעשה שהוא עבירה פלילית ולא הובא בפלילים;
(4) הוא נמצא משוטט, פושט יד או רוכל בניגוד לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953;
(5) הוא נתון להשפעה רעה או שהוא חי במקום המשמש דרך קבע מקום עבירה;
(6) שלומו הגופני או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת.
(7) הוא נולד כשהוא סובל מתסמונת חסר בסם (סינדרום גמילה).

סעיף 3 לחוק הנוער (טיפול והשגחה) מפרט את הסמכויות שיש לפקיד הסעד לצורך טיפול והשגחה. להלן: 

3. היה עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) סבור שקטין הוא נזקק ושלמען הטיפול בו וההשגחה עליו יש צורך בהחלטת בית המשפט, משום שאין הסכמת האחראי על הקטין, או שהוא מסכים אך אין הקטין מציית לו, רשאי הוא לפנות בבקשה אל בית המשפט לנקוט באחת או באחדות מהדרכים לפי סעיף זה, ומשנוכח בית המשפט כי הקטין הוא נזקק, רשאי הוא –
(1) לתת לקטין או לאחראי עליו כל הוראה הנראית לבית המשפט דרושה לטיפול בקטין או להשגחה עליו, כולל לימודיו, חינוכו ושיקומו הנפשי;
(2) להעמיד ידיד לקטין שישמש גם יועץ לאחראי עליו ולקבוע סמכויותיו ותפקידיו;
(3) להעמיד את הקטין תחת השגחתו של עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה);
(4) להוציא את הקטין ממשמורתו של האחראי עליו, אם ראה בית-המשפט שאין דרך אחרת להבטיח את הטיפול וההשגחה, ולמסור אותו למשמורתה של רשות סעד אשר תקבע את מקום חסותו, או להורות על החזקתו במעון או במעון נעול כמשמעותם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.
(5) להורות כי הקטין ייבדק או יטופל לפי סעיפים 3ב עד 3ז.
(6) להורות על מסירת תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין, לאחראי עליו.
 
כפי שניתן לראות, לרשויות הרווחה ישנן סמכויות מרחיקות לכת בכל הקשור להגנה על שלומם של קטינים. כאשר מתקבלת ברווחה החלטה על הוצאת קטין מביתו, או אז תפתח הרווחה בהליך משפטי נגד המשפחה. ההליך עצמו יתנהל בבית המשפט לנוער, כאשר על המשפחה יהיה להוכיח שהקטין הוצא מביתו ללא הצדקה.  
 
נוכח האמור, ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי מקצועי על ידי עורך דין פלילי מנוסה שיידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לכם, שישמור על זכויותיכם, ושלעיתים יביא לביטול ההחלטה. משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים, ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות, לרבות בעבירות שנעשו בתוך המשפחה, ומספק ייצוג וליווי הן מול משטרת ישראל ורשויות התביעה, והן מול רשויות הרווחה. בין שירותי המשרד תוכלו למצוא שירות של "עורך דין פלילי ייעוץ" במסגרתו תוכלו לקבל ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות.

עורך דין אלימות במשפחה


הסתבכתם בפליליים? זקוקים לקבל ייעוץ לפני חקירה? צריכים עורך דין פלילי דחוף? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג, חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!