עורך דין מעצרים

עורך דין מעצרים | שחרור ממעצר – מעצר הינו נושא חשוב ומרכזי בכל הקשור להליכים פליליים. מטרתו המרכזית של המעצר היא למנוע מהחשוד או מהנאשם לשבש ראיות ו/או להימלט מן הדין, וכן למנוע מצב שבו החשוד או הנאשם בעבירות חמורות, מהלך חופשי ומסכן את הציבור.

מטרותיו המרכזיות של עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים בהליך המעצר הינן לטעון נגד הראיות, להפריך את עילות המעצר השונות, ולהביא ל- שחרור ממעצר.

במקרים בהם נעצר חשוד שנחקר באזהרה או נאשם שהוגש נגדו כתב אישום, ישנה חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין מעצרים מנוסה אשר בקיא בדיני המעצרים. יש לציין שלאלמנט הזמן בהליכי מעצר ישנה חשיבות רבה, שכן ככל שעורך דין פלילי מעצרים יכנס לתיק המעצר מוקדם יותר, כך גם יגבר הסיכוי להשגת תוצאה טובה יותר ול- שחרור ממעצר.  

הסתבכתם בעבירה פלילית? משרד עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים אופיר מזר מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי המעצרים, ובכל שלבי ההליך הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, ללא תשלום וללא התחייבות! 

עורך דין פלילי

שחרור ממעצר

שחרור ממעצר – הליך מעצרו של חשוד או נאשם בביצוע עבירה פלילית הינו אחד ההליכים הקשים והפוגעניים ביותר, וזאת מכיוון שמדובר בשלילת חירות של אדם בו בעת שהוא בחזקת חף מפשע.

ישנם שני סוגים עיקריים של הליכי מעצר: הראשון הוא מעצר ימים, (מעצר לצורכי חקירה) שבו בעצם עוצרים את החשוד בזמן שהחקירה מתנהלת, והשני נקרא מעצר עד תום ההליכים (מעצר לאחר הגשת כתב אישום), שבו עוצרים את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. 

הליך מעצרו של אדם יכול להתחיל הן מכוח סמכות הנתונה לשוטר והן מכוח צו של בית משפט. התנהלות נכונה בשלבים הראשונים של המעצר הינה חשובה ביותר ועשויה לקבוע את גורל התיק., ולכן, ככל שחשוד או נאשם נעצר, יש ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים מנוסה, על מנת שזה יעלה את הטענות המשפטיות המתאימות שעוזרות לחשוד או לנאשם, ובכך יביא ל- שחרור ממעצר, או לכל הפחות יגדיל את הסיכוי לשחרור באופן משמעותי.

הסתבכתם בפליליים? זקוקים לעורך דין לצורך שחרור ממעצר? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי אופיר מזר מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי הליכי המעצר – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!

עורך דין פלילי מעצרים

עורך דין פלילי מעצרים – כדי להתחיל ולעסוק בסוגיית המעצר אנחנו צריכים לעשות שתי הבחנות. ראשית אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין סוגיית המעצר לסוגיית העיכוב:

  • עיכוב- שלילת חירותו של אדם למשך שלוש שעות, כל אדם רשאי לעכב גם אדם פרטי.
  • מעצר – שלילת חירות לתקופה יותר ארוכה ולא על ידי כל אדם.

שנית אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין מעצר ימים (מעצר לצרכי חקירה) לבין מעצר עד תום ההליכים:

  • מעצר ימים – בשלבי החקירה, המעצר נמדד בימים.
  • מעצר עד תום ההליכים – לאחר הגשת כתב אישום, המעצר יכול להגיע לעיתים לחודשים ולפעמים הוא יכול להגיע לשנים.

ישנה חשיבות רבה לייצוג וליווי משפטי על ידי עורך דין מעצרים מנוסה, שכן להליך המעצר ישנה השפעה רוחבית, כפי שיתואר להלן:  

החקר המשפטי שעוסק במעצרים מבהיר שזו תהיה טעות לראותם כחלק נפרד מההליך הפלילי, משום שלא מעט מחקרים מראים שיש קשר הדוק בין השאלה האם אדם נעצר לבין השאלה איזה עונש הוא יקבל. מדוע יש קשר? המחקרים גילו ששופטים בצורה לא מודעת נוטים לתת יותר עונשי מאסר לאלה שעצורים כי התפיסה אומרת שיותר קל לשפוט להמשיך לשלול את חירותו של אדם אם חירותו של האדם נשללה קודם לכן. 

כפי שתואר לעיל', הסוגיה של שלילת חירותו של אדם לפני שהוא הורשע, היא סוגיה מאוד דרמטית, ויש לה השפעות מרחיקות לכת על ההליך הפלילי כולו., ולכן, ככל שמדובר בהליך מעצר, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מעצרים | עורך דין פלילי מנוסה, שייצג בהליך המעצר, שיטען כנגד בקשות המעצר השונות,  ושיגדיל את הסיכויים ל- שחרור ממעצר.

סוגי מעצרים

1. מעצר ראשוני – המעצר הראשוני מבוצע על ידי שוטר, ייתכן שעל סמך צו מעצר שהוצא דרך בית המשפט וייתכן שלא. המעצר הראשוני יימשך 24 שעות. עצור שנעצר על ידי שוטר שלא על פי צו מעצר של בית משפט, יביא את העצור בפני הקצין ממונה. הקצין הממונה יערוך בירור לגבי המעצר ויחליט אם לשחרר את החשוד בערובה או להשאיר אותו במעצר. בתוך 24 שעות יש להביא את העצור לדיון בבית המשפט לצורך הארכת מעצרו. כאשר אדם נעצר במעצר ראשוני ומובא לתחנת המשטרה, אזי ההמלצה היא ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי על מנת שיגיע לתחנת המשטרה וייתן לחשוד ייעוץ לפני חקירה. בנוסף, עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי מנוסה ידע לפנות בצורה המתאימה לחוקר, וינסה כבר בשלב הזה לשחרר את החשוד מן המעצר.

2. מעצר ימים (מעצר לצרכי חקירה) – כאשר היחידה החוקרת מביאה את העצור לבית המשפט לאחר 24 שעות, אז מתקיים דיון בעניין הארכת המעצר.  ישנה חשיבות רבה לכך שהחשוד יהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי מעצרים, שכן עורך דין פלילי בקיא ומנוסה, יכול להעלות דרמטית את הסיכוי ל- שחרור ממעצר. בדיוני הארכות מעצר ימים, השופט מוסמך להאריך את המעצר עד 15 יום בכל פעם. המשטרה יכולה להגיש בקשות מעצר נוספות ובלבד שסך ימי המעצר לא יעלה על 30 יום. לאחר מכן ובאישור היועמ"ש, המשטרה יכולה לבקש הארכת מעצר נוספת עד לסך של 75 יום. מעבר לכך, ובאישור בית המשפט העליון, היחידה החוקרת יכולה לבקש הארכת מעצר נוספת של 90 יום נוספים. להרחבה בנושא ראו ערך "מעצר ימים".

3. מעצר על סמך הצהרת תובע – ההסדר בנוגע להצהרת תובע נולד בגלל הפער שבין סופה של החקירה לבין הגשת כתב האישום. כאשר המשטרה סיימה לחקור אזי פוקע הצורך במעצר לצרכי חקירה, ויש לשחרר את החשוד. לעיתים ובעבירות חמורות בעיקר, נראה לתביעה כבר מהעיון הראשוני כי היא רוצה להגיש כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. במצב מעין זה, יגיש התובע הצהרה (הצהרת תובע) שבה הוא יודיע כי יש בכוונתו להגיש כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. לצורך לימוד חומר הראיות והכנת כתב האישום ובקשת המעצר עד תום ההליכים, יכולה התביעה לבקש ימי מעצר נוספים,  ובית המשפט יכול להיענות לבקשה ובלבד שלא יאריך את המעצר לתקופה העולה על 5 ימים. יש לציין כי הצהרת התובע אינה מחייבת את התובע להגיש לבסוף את כתב האישום ו/או את בקשת המעצר עד תום ההליכים.  

 4. מעצר עד תום ההליכים – מעצר עד תום ההליכים הינו מעצר לאחר שהוגש כתב אישום, והתנאי למעצר זה הינו שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה, שיש עילת מעצר, ושאין חלופת מעצר הולמת. פרק הזמן המרבי שניתן להחזיק נאשם במעצר עד תום ההליכים הוא 9 חודשים, כאשר מעבר לכך נדרש אישור של בית המשפט העליון. להרחבה בנושא ראו ערך "מעצר עד תום ההליכים". 

5. מעצר לצורך הגשת ערעור – במקרה שבו נאשם היה עצור עד תום ההליכים, וזוכה בסיום המשפט ו/או שנידון לעונש שאינו מאסר בפועל, רשאית התביעה לבקשת את הארכת מעצרו וזאת לצורך הגשת ערעור. מעצר לצורך הגשת ערעור מוגבל ל-72 שעות. 

  • כפי שניתן לראות, ישנם מספר סוגים של מעצרים, וזאת בהתאם לשלבים השונים של ההליך הפלילי. יש לציין שבהליכי מעצר ישנה חשיבות קריטית להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים מנוסה, שכן לטעויות בניהול ההליך יש השלכות מרחיקות לכת.

עורך דין פלילי


מחפשים עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי לצורך שחרור ממעצר | צריכים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי אופיר מזר מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל הליכי המעצר, ובכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.