שחרור ממעצר ימים

עורך דין פלילי שחרור ממעצר ימים – מעצר ימים או בשמו הפורמלי מעצר לצרכי חקירה, הינו מעצר בטרם הגשת כתב אישום. החוק הישראלי מתיר לעצור אדם בשני מצבים: הראשון הוא מעצר בצו של שופט, והשני הוא מעצר של שוטר שלא בצו של שופט. 

תנאים למעצר בצו של שופט – צו מעצר על ידי שופט יכול שיינתן כאשר ישנו חשד סביר לביצוע עבירה שאינה חטא, וכשמתקיימת אחת מעילות המעצר הקבועות בחוק, כפי שיפורט בהמשך.

תנאים למעצר של שוטר בלא צו של שופט – לשוטר ישנה סמכות לעצור אדם גם ללא צו של שופט ובלבד שיש לו יסוד סביר לחשד שהאדם עבר עבירה מסוג פשע או עוון, שיש בה בכדי לסכן את ביטחון המדינה או הציבור. 

ישנה חשיבות רבה להיות מיוצג בדיוני המעצר על ידי עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי מנוסה, שכן עורך דין פלילי מעצרים הבקיא בדיני המעצרים יוכל להעלות את הטענות הנכונות, ובכך יגדיל את הסיכוי ל- שחרור ממעצר ימים.

עורך דין פלילי מומלץ
עורך דין אופיר מזר

התנאים למעצר ימים | מעצר לצרכי חקירה

1. בית המשפט המוסמך בהליכי מעצר ימים הוא בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נעברה העבירה, או בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצאת היחידה החוקרת. לעיתים תהיה סמכות גם לבית המשפט שבתחום שיפוטו החשוד מוחזק במעצר, ובלבד שלא ניתן לפנות לבית המשפט שהוא בעל הסמכות המקומית המתאימה, בשל נסיבות מיוחדות שיפורטו. 

2. ככלל, חשוד שנעצר ולא שוחרר בתחנת המשטרה, יובא בפני שופט בתוך 24 שעות ממועד מעצרו. 

3. על מנת ששופט יצווה על הארכת מעצרו של אדם, צריך שיתקיימו התנאים הבאים:  

א. חשד סביר לעבירת עוון או פשע.
ב. התקיימות אחת מעילות מעצר בצו שופט (יורחב בסעיף הבא).
ג. היעדר חלופת מעצר.

4. חוק המעצרים מונה מספר עילות מעצר שבגינן יכול השופט להאריך את המעצר, להלן:

א. יש יסוד סביר לחשש ששחרורו של החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה, או להתחמקות מחקירה / הליכי שפיטה.
ב. מתקיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, או את ביטחון המדינה.
ג. בית המשפט שוכנע שיש לנקוט בהליכי חקירה מיוחדים  שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר (לדוגמה: פעולות דיבוב). 

5. שופט יכול להאריך בכל פעם את המעצר לתקופה של עד 15 יום. כאשר סך הימים שהחשוד עצור מגיע ל- 30 יום, אזי ניתן יהיה להאריך את המעצר רק באישור היועמ"ש. כאשר סך הימים שהחשוד עצור מגיע ל- 75 יום, אזי ניתן יהיה להאריך את המעצר רק באישור בית המשפט העליון. 
 
6. אם וכאשר מוגשת הצהרת תובע, אזי ניתן להאריך את המעצר לתקופה שלא תעלה על 5 ימים. 
 

עורך דין מעצר ימים - ייצוג משפטי מקצועי

כאמור, מעצר ימים לצרכי חקירה הינו מעצר של חשוד בטרם הגשת כתב אישום. ישנה חשיבות רבה להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי מומלץ | עורך דין פלילי מעצרים הבקיא ברזי דיני המעצרים וב- שחרור ממעצר ימים. יש לציין שבהליכי מעצר ימים נוטה בית המשפט לפקח על הארכות המעצר – בית המשפט לא מאריך את המעצר בהתאם לבקשת המשטרה ללא הגבלה, אלא שהוא בודק את התקדמות החקירה ואת מאמציה הכנים של היחידה החוקרת לסיים את החקירה.

עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי המייצג חשוד בהליך מעצר ימים, יכול לפעול בכמה מישורים, והכל בהתאם לנסיבות., לדוגמה: במישור אחד יכול עורך הדין לטעון כנגד המסוכנות של החשוד, כמו גם ידאג להמציא חלופת מעצר הולמת שתהיה מקובלת על בית המשפט, במישור אחר יכול עורך הדין לטעון כנגד חוזק הראיות, במישור נוסף יכול עורך הדין לטעון כנגד מחדלי חקירה ו/או קצב התקדמות החקירה, וכו'.

כפי שניתן לראות, הליך מעצר ימים לצרכי חקירה הינו מורכב ומאתגר. ישנה חשיבות רבה לייצוג על ידי עורך דין פלילי מעצרים | עורך דין פלילי מנוסה, שידאג לשמור על זכויות החשוד, שיעלה את הטענות המתאימות, ושישכנע את בית המשפט לשחרר את החשוד.

עורך דין מעצרים


מחפשים עורך דין פלילי מעצרים? עורך דין פלילי דחוף? עורך דין פלילי מומלץ? עורך דין לצורך שחרור ממעצר ימים? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי המעצרים – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ.