עורך דין עבירות רצח

עורך דין פלילי עבירות רצח – עבירת הרצח הינה הקשה והחמורה ביותר שבעבירות. על מנת להרשיע אדם בעבירת רצח, נדרשת התביעה להוכיח שהיה לנאשם יסוד נפשי מסוג "אדישות" או "כוונה". 

העונש על עבירת הרצח קבוע בסעיף 300.(א) לחוק העונשין והינו מאסר עולם. עם זאת, כאשר בית המשפט מוצא שיש נסיבות מיוחדות מקלות, אזי מנימוקים מיוחדים שיירשמו, הוא יכול להשית עונש קל ממאסר עולם.

לעיתים וכאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות כגון: תכנון מוקדם, גיבוש החלטה להמית, מעשה שנעשה באכזריות מיוחדת ועוד., או אז יואשם הנאשם בעבירת רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א.(א), שהעונש הקבוע בצידה הינו מאסר עולם חובה, הווי אומר שאין לבית המשפט שיקול דעת ביחס לעונש שיושת על הנאשם שהורשע, והוא מחויב לגזור על הנאשם מאסר עולם.

משרד עורך דין פלילי אופיר מזר מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות הרצח – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, ללא תשלום וללא התחייבות! 

עורך דין פלילי