שיבוש הליכי חקירה

עבירת שיבוש הליכי חקירה ומשפט מוגדרת בסעיף 244 לחוק העונשין, וקובעת כי אדם העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו יהיה מאסר של עד 3 שנים. 

כאמור לעיל', עבירה של שיבוש הליכי חקירה הינה עבירה חמורה, אשר רשויות האכיפה מתייחסים אליה בחומרה רבה. חשוב לציין שעבירת השיבוש מתייחסת הן לפעולות שיבוש שנעשו במסגרת הליך בית משפט, הן לפעולות שיבוש שנעשו במסגרת חקירה, והן לפעולות שיבוש שנעשו במסגרת הליכים של הוצאה לפועל. 

ככל שהנכם חשודים או נאשמים בעבירה של שיבוש הליכים, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי שזהו תחום התמחותו. התערבות מצדו של עו"ד פלילי מנוסה, כבר בשלבים הראשונים של החקירה, עשויה להפוך את הקערה על פיה, ובהתאם, להוביל לסגירת תיק החקירה.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות, ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

שיבוש הליכי משפט

כאמור לעיל', עבירה של שיבוש הליכי חקירה | שיבוש מהלכי משפט מתייחסת לפעולות שונות שנעשות על ידי אדם, במטרה להכשיל הליך שיפוטי ו/או הליך חקירה ו/או הליך הוצאה לפועל. לדוגמה: אדם שהוגשה נגדו תלונה על תקיפה, המעלים את החפץ שאיתו תקף, עובר עבירה של שיבוש הליכי חקירה. דוגמה נוספת: אדם שזומן לחקירה משטרתית המוחק ראיות מפלילות בטלפון הנייד שלו בטרם הוא נכנס לחקירה, עובר עבירה של שיבוש הליכי חקירה, וכו'. 

בהמשך לאמור, יש לציין שישנן פעולות ומעשים רבים העשויים להיחשב לשיבוש הליכי חקירה משפט. כך למשל, פעולות שיבוש חמורות נוספות הינן הפעולות של הדחה בחקירה והדחה בעדות – כפי שיתואר בהמשך.

הדחה בחקירה

חוק העונשין קובע כי המדיח אדם בחקירה, חשוף לעונש של עד 5 שנות מאסר, או עד 7 שנות מאסר, לפי העניין, כמתואר להלן: 

245. (א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או ימסור הודעת שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, דינו – מאסר חמש שנים.
(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – מאסר שבע שנים.

ניתן לראות שהמחוקק הישראלי מתייחס בחומרה רבה לעבירות של הדחה בחקירה. ישנן סוגים שונים של פעולות היכולות להיחשב להדחה בחקירה, לדוגמה: אדם שהוגשה נגדו תלונה במשטרה על ידי בת זוגו, המשכנע אותה לחזור בה מן התלונה, עובר עבירה של הדחה בחקירה. דוגמה נוספת: אדם המאיים על אדם אחר במטרה לשכנעו שלא להגיש תלונה במשטרה, עובר עבירה של הדחה בחקירה, וכו'.

הדחה בעדות

בניגוד לעבירה של הדחה בחקירה המתייחסת למצבים שבהם אדם פועל על מנת להכשיל חקירה, עבירה של הדחה בעדות מתייחסת למצבים שבהם אדם מדיח אדם אחר מלהעיד בהליך שיפוטי ו/או מניע אותו להעיד עדות שקר. סעיף 246 לחוק העונשין קובע עונש של עד 7 שנות מאסר או עד 9 שנות מאסר, לפי העניין, כמתואר להלן:

246. (א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו – מאסר שבע שנים.
(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א), בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו – מאסר תשע שנים.

התנהגות של הדחה בעדות יכולה לתפוס צורות שונות, וזאת כל עוד שמטרת ההתנהגות היא להכשיל הליך המתנהל בערכאה משפטית, לדוגמה: אדם שהוגש נגדו כתב אישום על תקיפה, המשכנע את הקורבן לומר בבית המשפט שהוא "אינו זוכר", וכיוצא בזה. דוגמה נוספת: אדם המאיים על עד שלא ימסור עדות בבית המשפט, עובר עבירה חמורה של הדחה בעדות, וכו'.  

שיבוש הליכי חקירה - ייצוג משפטי מקצועי

עבירות של שיבוש הליכי חקירה הינן מורכבות ומעבר להיקפו של מאמר זה. ככל שהסתבכתם בחשד לעבירות שיבוש או ככל שהוגש נגדכם כתב אישום בגין שיבוש הליכי חקירה, ישנה חשיבות רבה לייעוץ וייצוג משפטי מקצועי מעורך דין פלילי המתמחה בתחום. עורך דין פלילי מנוסה, ידע כיצד להתמודד עם החשדות, יספק לכם ייעוץ לפני חקירה במשטרה, ויילחם בבית המשפט על מנת להשיג עבורכם את התוצאה המיטבית.

משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן עוסק בכל תחומי המשפט הפלילי. בין שירותי המשרד תוכלו למצוא שירות של "ייעוץ פלילי", במסגרתו תוכלו לקבל ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. משרדינו עוסק אך ורק בתחום הפלילי ומספק שירותים משפטיים רבים, במקצועיות ובנחישות רבה, בניהם: ייעוץ לפני חקירה, סגירת תיק פלילי, ליווי נפגעי עבירה, שחרור ממעצר, מחיקת רישום פלילי, ייצוג בהליכים פליליים, הגשת ערעור פלילי, ייצוג בוועדות שחרורים, ייצוג בהליכי הסדר מותנה, הגשת בקשות ל- שינוי עילת סגירת תיק חקירה, הגשת בקשת חנינה מהנשיא, ועוד.