כופר מס הכנסה

המונח "כופר מס הכנסה" מתייחס לתשלום כופר כסף לרשויות המס, כחלופה להליך פלילי בעבירות של העלמת מס. בפתח הדברים יצוין, שבישראל ישנם המון מקרים של העלמות מס על ידי עסקים, הווי אומר מקרים שבהם עסקים אינם מדווחים על כל ההכנסות שלהם, לרשויות המס, ו/או מקרים שבהם עסקים מנכים הוצאות כוזבות, מוציאים חשבוניות פיקטיביות וכו'.

עבירות מס הכנסה הינן עבירות פליליות חמורות, שכן מדובר בגניבה מהמדינה. בהמשך לאמור יצוין, כי ישנו אינטרס ציבורי רב למצות את הדין עם אותם מעלימי מס, כמו גם ישנו אינטרס ציבורי רב לגבות את כספי המיסים המגיעים למדינה, מאותם מעלימי מס.

כאשר אדם חשוד בביצוע עבירות מס, או אז רשות המיסים יכולה להגיש נגדו כתב אישום, ולחילופין במקרים המתאימים, הרשות יכולה בהסכמת החשוד, להטיל עליו תשלום כופר כסף, כחלופה להליך פלילי.

ככל שהסתבכתם בעבירות מס, מומלץ ליצור קשר ללא דיחוי עם עורך דין פלילי מיסים מנוסה, שיספק לכם ייעוץ וליווי משפטי מקצועי. משרד עורך דין פלילי מיסים | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות המס. זמינות של 24/7 בכל רחבי הארץ. 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

ועדת כופר מס הכנסה

ברשות המיסים בישראל קיימות ועדות כופר שונות הדנות בנושאי מע"מ, מס הכנסה, מכס, מיסוי מקרקעין, ועוד. כאמור לעיל, הטלת כופר כסף משמשת לעיתים כחלופה להליך פלילי נגד אדם החשוד בביצוע עבירות מס. ההחלטה בדבר הטלת כופר כספי כזה או אחר במקום הגשת כתב אישום, נתונה לשיקול דעתה של רשות המיסים, מה שמקנה לוועדת הכופר סמכות מעין שיפוטית. ככלל, וככל שרלוונטי, ההליך של תשלום כופר כסף יעשה בהסכמתו של הנישום החשוד בביצוע העבירות, כאשר על הרשויות המוסמכות להקפיד הקפדה יצרה בקיום העקרונות של שוויוניות ושקיפות שיבטיחו את טוהר ההליך ואת אמון הציבור ברשויות. 

השימוש בהליך כופר כסף יעשה אך במקרים מסוימים שבהם נסיבות ביצוע העבירות אינו כה חמורות, באופן יחסי. הליך הכופר נועד לשרת מטרות ציבוריות שונות, כמפורט להלן: מההיבט הציבורי מדובר בהליך קצר ויעיל, בהשוואה להליך פלילי, המאפשר תגובה מהירה ואפקטיבית החוסכת משאבים ציבוריים רבים. בעוד שלהליך הכופר יש סממנים של ענישה, עדיין מההיבט של הפרט, קיים יתרון בכך שאינו כרוך בהרשעה פלילית, כמו גם ההליך מונע את עינוי הדין הכרוך לעיתים בהליכים פליליים.

בבואה של ועדת כופר מס הכנסה, לשקול הליך חלופי של הטלת כופר כסף חלף הטלת כתב אישום, תשקול ועדת הכופר בין היתר, את השיקולים הבאים:

  1. חומרת העבירה – היקף הסכומים שהועלמו מרשות המס, וכו'.

2. נסיבות ביצוע העבירה, מידת התכנון שקדמה לביצוע העבירות, מידת המעורבות של החשוד בביצוע העבירות. 

3. התדירות של ביצוע העבירות. 

4. גיליון העבר הפלילי של החשוד, והרשעות קודמות ככל שישנן.

5. נסיבותיו האישיות של החשוד, מצבו הרפואי, גילו, וכו'.

6. מידת שיתוף הפעולה של החשוד עם החוקר/ת.

7. פסיקות בתי המשפט במקרים דומים, כמו גם, הסדרי כופר כסף ככל שהיו במקרים דומים.

8. הסרת המחדל מצדו של החשוד בביצוע העבירות.

9. חלוף הזמן מעת ביצוע העבירות. 

10. האינטרס הציבורי שבהעמדה או אי העמדה לדין

כפי שניתן לראות, ל- ועדת כופר מס הכנסה יש שיקול דעת לגבי האם להטיל כופר כסף חלף הגשת כתב אישום, אם לאו. בשל האמור, ישנה חשיבות רבה לקבל ליווי וייצוג משפטי מקצועי מול רשויות המס. עורך דין מיסים פלילי מנוסה, ידע כיצד לנהל שיח ומשא ומתן מול רשויות המס, כמו גם ידע ללחוץ על הנקודות החשובות שעוזרות לחשוד.  ליווי משפטי מקצועי מ- עורך דין פלילי מיסים, כבר בשלבים הראשוניים, יעלה באופן משמעותי את הסיכויים לסגור את התיק, או לגמור אותו במינימום נזק עבור החשוד.

תשלום כופר מס הכנסה

פעמים רבות, לקוחות שואלים לגבי גובה הכופר שאותו יצטרכו לשלם לרשויות המס, במקרה שבו יאושר ההליך של הטלת כופר כסף במקום הגשת כתב אישום. ככלל, לא ניתן לדעת מראש את גובה הכופר שאותו תדרוש ועדת הכופר. יחד עם זאת, יש לציין שתשלום הכופר הינו מעין עונש/קנס שיצורף לסכום שלדעת רשות המיסים מגיע מהעלמות המס שנעשו. כך למשל, ככל שמדובר בהעלמות מס בשווי רב, כך גם גובה הכופר הנדרש יהיה גבוה, ולהיפך, ככל שמדובר בהעלמות של סכומים קטנים יחסית, כך גם גודל הכופר יהיה נמוך באופן יחסי. 

ככל שהסתבכתם בעבירות של העלמת מס, מומלץ ליצור קשר עם משרדנו ולקבוע פגישת ייעוץ, שבה נוכל להסביר לכם את מצבכם המשפטי, כמו גם נוכל להעריך את סיכויי ההצלחה. משרדנו מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות המס. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ. 

העלמת מס

המונח "העלמת מס" מתייחס לכל פעולה של הנישום, שמטרתה היא צמצום חבות המס, שלא כדין. העלמת מס יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של צורות, החל מאי רישום הכנסות החייבות במס, וכלה בזיוף חשבוניות. רשויות המס מתייחסות בחומרה רבה לתופעה של העלמות מס, ומשקיעות משאבים רבים על מנת למצות את הדין עם העבריינים. 

יש לציין שעבירות מס מחולקות לשתי קטגוריות עיקריות: עבירות מהותיות ועבירות טכניות. עבירות מהותיות הינן עבירות שמטרתן היא להונות את רשויות המס, ובהתאם, לשלם להן פחות ממה שמגיע להן. המונה "העלמת מס" מתייחס לעבירות מהותיות, שאלו גם העבירות שבגינן ניתן לבקש הטלת כופר כסף במקום הגשת כתב אישום. 

עבירות טכניות הינן עבירות הכוללות אי סדרים טכניים כאלו ואחרים בניהול הספרים. המכנה המשותף של עבירות טכניות הוא, שלנישום אין  מודעות פלילית או כוונה להונות את רשויות המס, הווי אומר שהנישום דיווח על כל הכנסותיו לרשויות המס. בהמשך לאמור, וככל שמדובר בעבירות טכניות, או אז ניתן לבקש מרשות המיסים לסיים את ההליך בקנס מנהלי כזה או אחר, בהתאם לחומרת העבירות/הכשלים.

ככל שזומנתם לביקורת או ל- חקירת מס הכנסה, מומלץ ליצור קשר באופן מיידי עם עורך דין פלילי מיסים המכיר לעומק את דיני המס. ייעוץ וליווי משפטי מקצועי כבר בשלבים הראשונים, עשויים להפוך את הקערה על פיה, ואף להוביל לסגירת התיק ללא שום סנקציה, במקרים המתאימים.   

כתב אישום מיסים

ישנם מקרים חמורים של העלמות מס, שבהם לא ניתן יהיה לסגור את הפרשה בתשלום כופר כסף. כאמור לעיל, ההחלטה האם להגיש כתב אישום או ללכת להסדר של כופר כסף, נתונה לוועדת הכופר. ככל שמדובר בעבירות מס חמורות הכוללות העלמות מס בהיקפים כספיים גבוהים וכו', או אז האינטרס הציבורי יהיה להגיש כתב אישום נגד החשוד. 

כאשר מוגש לבית המשפט כתב אישום, המייחס לנישום מסוים עבירות של העלמות מס וכו', או אז יהיה על רשות המיסים להוכיח מעבר לכל ספק סביר, שהנאשם העלים מיסים. במצב מעין זה, ישנה חשיבות רבה אם לא קריטית, לשכור את שירותיו של עורך דין מיסים פלילי מנוסה. עורך דין מיסים פלילי המתמחה בעבירות מס, ידע לספק הכוונה נכונה וייצוג משפטי מקצועי לאורך כל ההליך. 

כידוע, ניהול הליך פלילי הנו מורכב ומאתגר. בעוד שבמקרים מסוימים כדאי יהיה לנהל הליך הוכחות מול רשות המיסים, ישנם מקרים שבהם יהיה עדיף לסגור הסדר טיעון כזה או אחר. השאלה האם לנהל את התיק או לנהל הוכחות, תלויה בעיקר בחומר הראיות שיש או אין למאשימה (רשות המיסים). 

ככל שהוגש נגדכם כתב אישום בעבירות מיסים, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות מס. עורך דין פלילי מיסים מנוסה, ידע ללחוץ על הנקודות החשובות שעוזרות לכם, ידע לשמור על זכויותיכם, ולעיתים אף יוכל להוביל לביטול כתב האישום – עם או בלי הסדר כופר.

עורך דין מיסים פלילי

רבים שואלים מיהו עורך דין מיסים פלילי? מהו תפקידו של עורך דין מיסים פלילי? וכו'. בפתח הדברים יצוין שעורך דין מיסים פלילי הינו בראש ובראשונה עורך דין פלילי – הווי אומר עורך דין המתמחה בתחום הפלילי. בהקשר לאמור, יודגש כי עורך דין מיסים פלילי הינו עורך דין פלילי המתמחה בין היתר בתחום הפלילי של דיני המס. 

בין אם מדובר בביקורת מס, ב- חקירת מס, או בייצוג לאחר הגשת כתב אישום בעבירת מס, יהיה זה חיוני ביותר לפנות להכוונה של עורך דין מיסים פלילי. עורך דין פלילי מיסים מיומן ומנוסה, יכול להעניק סיוע רב ערך בניווט במורכבות המשפטית של חוקי המס השונים. עורך דין פלילי מקצועי המתמחה בחוקי המס, יכול להעריך את המצב לאשורו, ובהתאם לנסיבות, לפתח אסטרטגיית הגנה שתשרת את הלקוח שלו בצורה הטובה ביותר. 

עורך דין פלילי מיסים מנוסה, ידע לספק ללקוח שלו ייעוץ משפטי מקצועי לפני ביקורת או חקירת מס הכנסה, מה שיעלה את הסיכויים לעבור את הביקורת ו/או החקירה בהצלחה. 

עבירות של העלמת מס הינן עבירות חמורות ביותר, הגוררות סנקציות כלכליות ופליליות. התערבות מצדו של עורך דין פלילי מיסים, כבר מהרגע הראשון, עשויה להוביל לצמצום הנזקים באופן משמעותי, ולעיתים במקרים המתאימים, אף להוביל לסגירת תיק החקירה ו/או לביטול כתב האישום.

חשודים או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה | עבירות מע"מ | עבירות מכס? צריכים ייעוץ לפני חקירת מס? משרד עורך דין פלילי | עורך דין מיסים פלילי | עורכי דין מיסים פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים ונאשמים, בכל סוגי עבירות המס. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. המשרד זמין ללקוחותיו 24/7 בכל רחבי הארץ.