עורך דין פלילי עבירות סמים

עורך דין פלילי עבירות סמים – עבירות סמים הינן מורכבות וחמורות. רשימת החומרים האסורים (סמים) מפורטת בפקודת הסמים המסוכנים, כאשר לכל סוג של סם מוגדר משקל ספציפי שעל פיו יקבע אם המחזיק יואשם בעבירה של שימוש עצמי, או שמא יואשם בעבירה של החזקה שלא לצריכה עצמית ו/או סחר בסמים.

בין עבירות הסמים הנפוצות ניתן למצוא עבירות של שימוש עצמי בסמים, סחר בסמים, גידול סמים, יצוא ויבוא סמים, הדחת קטינים לשימוש בסמים, ועודכיום, החוק מקל עם מי שנתפס עם כמויות קטנות של קנאביס בפעמים הראשונות (עד 15 גרם), ובמקום רישום פלילי יוטל עליו קנס כספי. 

הענישה בעבירות סמים משתנה בהתאם לסוג העבירה ולכמות שנתפסה. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בעבירת סמים, ישקול בית המשפט בין היתר את נסיבות ביצוע העבירה, את כמויות הסם שנתפסו, את עברו הפלילי של הנאשם והליכי השיקום ככל שעבר, ועוד. 

הסתבכתם בעבירת סמים? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

עורך דין פלילי מומלץ בעבירות סמים

רבים מהלקוחות שמסתבכים בעבירות סמים מעוניינים לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מומלץ ו/או עורך דין פלילי תותח, וזאת על מנת שייחלץ אותם מהצרה אליה נקלעו, ואולם עולה השאלה מיהו אותו עורך דין פלילי מומלץ והיכן מוצאים אותו? יש לציין שאין דבר כזה עורך דין פלילי מומלץ בעבירות סמים שמתאים לכולם ושעונה על ההגדרה הזו באופן חד משמעי, שכן עורך דין פלילי מסוים יכול להיות מתאים ומומלץ לאדם אחד, אך לא מתאים ומומלץ לאדם אחר. 

יחד עם זאת, ישנן מספר נקודות מהותיות וחשובות שיש לשים לב אליהן כאשר אתם בוחרים עורך דין פלילי בעבירות סמים, כפי שיתואר להלן:

1. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי שיש לו ניסיון ומומחיות בעבירות סמים.

2. מומלץ למצוא עורך דין פלילי שבעברו עבד ברשויות התביעה, ושמכיר מקרוב את דרך קבלת ההחלטות על ידי הפרקליטות או התביעה המשטרתית. 

3. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי שהינו בעל יחסי אנוש מצוינים, שכן לא פעם הוא יידרש לנהל משא ומתן עם גורמים שונים הקשורים בתיק, בניהם קציני משטרה, פרקליטים ותובעים.   

4. חשוב מאוד שתהיה כימיה טובה בינכם לבין עורך הדין הפלילי שבחרתם, שכן בתקופה הקרובה אתם עשויים לעבוד הרבה ביחד.

5. על עורך הדין להיות סבלני וקשוב אליכם. בסופו של יום, תפקידו של עורך הדין הוא להציג את הגרסה שלכם. 

6. על עורך הדין להיות זמין עבורכם באופן אישי, ולא שתצטרכו בכל פעם לעבור כמה מזכירות כדי להשיג אותו. 

7. סמכו על האינטואיציה שלכם – חלק מהלקוחות שמסתבכים בעבירות סמים, יחפשו עורך דין פלילי תותח או עורך דין פלילי מומחה בעבירות סמים, דרך המלצות מקרובים, דרך רשתות חברתיות שונות וכו'. שימו לב שלהתרשמות האישית שלכם מעורך הדין ישנה חשיבות רבה, ושהיא לא פחות חשובה מאיזושהי המלצה של מישהו אחר. לעיתים קרובות, אחרי שיחת טלפון קצרה לעורך דין פלילי מסוים, כבר תוכלו לדעת אם זה עורך הדין שמתאים לכם ושאת שירותיו אתם רוצים לשכור.  

עבירות סמים הינן מורכבות ביותר, והענישה הנלווית לעבירות משתנה בהתאם לפרמטרים רבים., לכן, ככל שנחקרת בחשד לעבירת סמים או הוגש נגדך כתב אישום, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות סמים, שידע לזהות ולהתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שיסייע לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

להלן מפורטים מטה העונשים על עבירות סמים, כפי שקבועים ב- פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 :

גידול סמים

6. לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שימוש בסמים

7. (א) לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

(ב) האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין,התשל"ז-1977.

שימוש בקנאביס

(תיקון מס' 15 – הוראת שעה)  תשע"ח-2018

(ג1) (1)   בסעיף קטן זה –

"חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;

"חוק השיפוט הצבאי" – חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), התשע"ח-2018;

"עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית" – עבירה כאמור בסעיף קטן (ג) סיפה, הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנבוס או שרף של קנבוס, כמשמעותם בפרטים 1 ו-2 בסימן א' בחלק א' לתוספת הראשונה;

(2) (א) על אף האמור בסעיף קטן (ג) סיפה, עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, הנעברת בפעם הראשונה (בסעיף קטן זה – עבירה ראשונה), ועבירה כאמור אחת נוספת הנעברת בתוך חמש שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה (בסעיף קטן זה – עבירה שנייה), למעט עבירה כאמור המבוצעת בידי אחד מהמנויים בפסקה (4), יראו אותה כעבירת קנס מיוחדת ויחולו לגביה סדרי הדין הקבועים בפרק ז'1 לחוק סדר הדין הפלילי (בסעיף קטן זה – עבירת קנס מיוחדת);

(ב) עבר אדם עבירה ראשונה, ולא עבר, בתוך חמש שנים ממועד ביצוע העבירה האמורה, עבירה שנייה, יראו עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית אחת נוספת שאותו אדם עבר לראשונה לאחר תום התקופה האמורה כעבירה ראשונה;

(ג) עבר אדם עבירה שנייה, ולא עבר, בתוך שבע שנים ממועד ביצוע העבירה האמורה, עבירה נוספת של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, יראו עבירה כאמור שאותו אדם עבר לראשונה לאחר תום התקופה האמורה כעבירה שנייה;

(3) הקנס בשל עבירת קנס מיוחדת יהיה –

(א) בעבירה ראשונה – 1,000 שקלים חדשים;

(ב) בעבירה שנייה – 2,000 שקלים חדשים;

(4) הוראות פסקאות (2) ו-(3) לא יחולו על עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה בידי אחד מאלה:

(א) מי שהורשע בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה בעבירה שהיא אחת מאלה:

(1) עבירה מסוג פשע, מעט עבירה כאמור שקבע השר לביטחון הפנים, בצו, בהסכמת שר המשפטים;

(2) עבירה לפי פקודה זו, למעט כל אלה: עבירת קנס מיוחדת, עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת, ועבירה לפי פקודה זו שחלות לגבי הרשעה בה הוראות סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי;

(3) עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013;

(4) עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, או עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

(ב) מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו 18 שנים;

(ג) מי שבמועד ביצוע העבירה היה חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, וכן כל אדם אחר שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו על העבירה לפי החוק האמור;

(ד) מי שבמועד ביצוע העבירה היה אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971;

(ה) מי שעבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה לפי סעיף 10 סיפה הנלווית לעבירת הקנס המיוחדת;

(5) לצורך הקביעה אם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שעבר אדם היא עבירה ראשונה או עבירה שנייה, תובא בחשבון גם עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית שנעברה לפני יום התחילה, למעט –

(א) אם הוחלט, לפני יום התחילה, שלא לפתוח בחקירה בשלה או שלא להעמיד את האדם לדין בשלה כאמור בסעיף 59 או 62 לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין;

(ב) אם תיק החקירה לגביה תלוי ועומד ערב יום התחילה, ובלבד שלא הוגש בשלה כתב אישום עד המועד האמור;

(6) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לשנות את סיווג העבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית כעבירה מסוג עוון, כאמור בסעיף 24 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

(7) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום לפי פקודה זו בעבירת קנס מיוחדת, אם סבר, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 230ג לחוק סדר הדין הפלילי.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (ג) סיפה ו-(ג1), מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו – מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

החזקת סם מסוכן

8. לענין אישום בשל אחזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

 9. (א) המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו, מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו, שלא בהיתר.

(ב) לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.

(ד) העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף
61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

החזקת כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו

10. לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

10א. (א) לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב) בסעיף זה, "כלי אסור" – כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:

(1) באנג.

סחר בסמים

13. לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.

14. לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13.

19א. העובר על הוראות סימן זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

הדחת קטינים לסמים

21. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

(1) נותן לקטין סם מסוכן;

(2) בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(3) משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.

(ב) לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" – הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.

24. חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 21 אם עשה אחת מאלה:

(1) נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;

(2) הזמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכנים;

(3) הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;

(4) הפנה קטין למקום כאמור בפסקאות (2) או (3) או עיכב אותו במקום כאמור.

25. מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 21 או בניסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה כאמור, יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך לא יוטל עליו מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו-מבחן.

עורך דין מעצרים


הסתבכת בעבירת סמים? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירת משטרה? מחפשים עורך דין פלילי מומלץ? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!