גניבה ממעביד

גניבה ממעביד | גניבה בידי עובד – חוק העונשין מתייחס לטווח רחב של מופעים כשזה מגיע לעבירות גניבה. נסיבות האירוע, מצבו הנפשי של הנאשם וזהות הקורבן, עשויים להשפיע באופן ניכר על חומרת המקרה. מבין כלל התרחישים האפשריים, אין כל ספק כי גניבה ממעביד | גניבה בידי עובד נחשבת לאחת מעבירות הגניבה החמורות ביותר. המחוקק מגדיר טווח ענישה כבד ורואה בעבירה זו כחמורה יותר מעבירת גניבה רגילה – זאת בפרט בשל הפרת האמונים המהותית הכרוכה במעשה זה.

ההשלכות של עבירה זו, אפוא, חלות לא רק על הנפגע המיידי – היינו, המעסיק – אלא גם על כלל סביבת העבודה ולא פעם על הענף בו הוא פועל. גניבה ממקום העבודה יוצרת אווירה של חוסר אמון ועשויה לפגוע במוניטין העסק. לכן, ככל שנחשדת או הואשמת בעבירה של גניבה מהמעביד | גניבה בידי עובד, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי מקצועי. היוועצות מוקדמת עם עורך דין פלילי המתמחה ב- עבירות גניבה, תקבע במידה רבה את גורל התיק.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל סוגי העבירות הפליליות, ובכל שלבי ההליך הפלילי. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

גניבה בידי עובד

סעיף 391 לחוק העונשין התשל"ז-1977, מספק הגדרה מקיפה לגניבה ממעביד | גניבה בידי עובד. סעיף החוק קובע כי עובד הגונב נכס או כסף השייך למעבידו, אשר שוויו עולה על 1000 ₪, עובר עבירה שדינה עד 7 שנות מאסר.

ניתן לחלק את סוגי הגניבות ממעביד לשתי קטגוריות עיקריות:

  1. גניבה ישירה ממעביד: זוהי הסיטואציה הברורה והמובהקת ביותר של עבירת גניבה ממעסיק. סוג זה כולל כל לקיחה בפועל של רכוש פיזי או כסף מזומן באופן ישיר מהמעסיק. בין השאר, ניתן לכלול בהקשר זה מעילות בכספי חברה, גניבת ציוד או מלאי, גניבת מזומן מהקופה הקטנה או כל לקיחת רכוש של המעסיק ללא רשות.

  2. גניבה עקיפה ממעביד: גם שימוש בסחורות או שירותים של העסק לרווח אישי ייחשב כגניבה ממעביד לכל דבר ועניין. בין אם העובד ייצר חברה תוך שימוש במתקני החברה על מנת למכור אותה בכוחות עצמו, או עשה כל שימוש אחר במשאבי החברה לרווח האישי, הדבר מהווה גניבה.

בשני המקרים הללו, ככל ששווי הרכוש שנגנב עולה על 1,000 ₪, העונש המרבי הוא שבע שנות מאסר בפועל.  עקב חומרת המעשים והענישה הכבדה, אין להקל בחשיבות הליווי של עורך דין פלילי כבר בשלב החקירה. ייתכן מאוד שעוד לפני שרשויות החוק יהיו מעורבות באירוע, יזמן אותך המעביד לבירור. במצב דברים זה, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין פלילי מנוסה. זאת ועוד, לעיתים אף מומלץ להגיע בליווי עורך הדין לפגישה.

גניבה ממעביד בנסיבות מחמירות

ישנם כמה תרחישים אשר בגינם נסיבות הגניבה עשויות להיות חמורות אף יותר, ולגרור ענישה העולה על רף 7 שנות המאסר. כך למשל, ככל שמדובר בגניבה ממעביד על ידי עובד ציבור, כאשר המעביד הוא המדינה, או אז החוק קובע עונש מקסימלי של עד 10 שנות מאסר בפועל – זאת מכיוון שכאן המעילה אינה רק באמון המעביד, אלא באמון הציבור. אותו הדבר נכון לגבי העובדים במשרות אמון.

ייצוג משפטי בעבירת גניבה ממעביד

יובהר כי מעסיקים החושדים כי עובד גונב מהם אינם רשאים לבצע חקירה באופן שיפגע בפרטיותו של העובד או לאלצו לשתף פעולה עם כל חקירה עצמאית מצידם. שכירת שירותי חוקר פרטי עשויה לחשוף את המעביד לתביעה. המעביד רשאי לתשאל עובדים אחרים ככל שאלו מוכנים לשתף פעולה ולאסוף חומר ראייתי הזמין להם מבלי לפגוע בפרטיות העובד. כמו כן, יובהר כי המעביד אינו רשאי לחייב עובד לעבור בדיקת פוליגרף. ככל שקיים חשד סביר, עליהם לדווח על כך למשטרה שתבצע חקירה רשמית. ראיות שהושגו באופן המפר את פרטיות העובד לא יהיו קבילות בבית המשפט. עורך דין פלילי המייצג אותך, יבחן לעומק במסגרת בניית האסטרטגיה המשפטית שלך את הנסיבות בהן נאספו הראיות וככל שיימצא פגם מסוג זה, יוכל לבסס עילה לביטול כתב האישום.

בהתאם לאמור, ניתן לראות עד כמה חשוב לקבל ייעוץ וייצוג משפטי איכותי. התערבות מוקדמת של עורך דין פלילי מנוסה, עשויה להפוך את הקערה על פיה, ולעיתים אף להביא לסגירת תיק החקירה ו/או ביטול כתב האישום.

שלילת פיצויים בעבירת גניבה ממעביד

במקרים בהם מוכחת הגניבה מעבר לכל ספק, רשאי המעביד לשלול את פיצויי הפיטורין. עם זאת, הוא אינו רשאי לעשות זאת על דעת עצמו, עליו להגיש בקשה לשלילת הפיצויים לבית הדין הארצי לעבודה ולהמציא ראיות מוצקות למעשי הגניבה. בכל הקשור לשלילת פיצויים וכו', יש לבחון כל עניין לגופו. בנוסף, ומכיוון שמדובר בסוגיה הקשורה לדיני העבודה, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין לדיני עבודה, העוסק בתחום.

ייעוץ לפני חקירה בעבירת גניבה ממעביד

ככל שהמעביד פנה למשטרה, היחידה החוקרת תחקור את הסוגייה, תאסוף חומר ראייתי, והיא אף רשאית לעכב את החשוד לחקירה תחת אזהרה. חשוב ומומלץ לפנות לעורך דין פלילי לקבלת ייעוץ לפני חקירה. ייעוץ זה יעניק לך הכנה חשובה מאין כמותה כיצד להגיב לחשדות ולהגן על זכויותיך, תוך הימנעות מהפללה עצמית.

בהתאם לאמור, וככל שזומנתם לחקירה בחשד לביצוע עבירה של גניבה בידי עובד, יש לפנות לעורך דין פלילי ללא דיחוי. ניסיון העבר מלמד שהתערבות מוקדמת של עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים מנוסה, היא זו שלא פעם מביאה לסגירת תיקי חקירה, ללא כלום.

להרחבה בנושא של ייעוץ לפני חקירה, כמו גם להרחבה על דרך ההתנהגות המומלצת בחקירה, בקרו בעמוד: "כללי התנהגות בחקירה פלילית". 

טענות הגנה בעבירה של גניבה ממעביד

גם אם מעשה הגניבה הוכח ובוסס בחקירת המשטרה והפרקליטות מצאה לנכון להגיש כתב אישום, זהו לא סוף המסע. עורך דין פלילי מיומן בעל היכרות מעמיקה עם הפסיקות החלות בסוגיות אלו, יוכל לסייע לך לבנות הגנה איתנה. ישנם היבטים רבים שיכולים להשפיע על חומרת סעיפי האישום ועל הענישה שיפסוק בית המשפט.

אפיק אחד שאליו יוכל לחתור עורך הדין שלך, הוא להביא הוכחות שלא הייתה לעובד כל כוונה לגנוב את הרכוש מהמעסיק וכי הדבר נעשה בשוגג, או כי העובד האמין כי יש לו את הרשות להשתמש ברכוש למטרות אישיות באופן זמני. כמו כן, המעביד עשוי לא פעם להעריך את שווי הגניבה בסכומים גבוהים בהרבה מהשווי בפועל. ביסוס שווי הרכוש האמיתי עשוי להפחית את חומרת העבירה. לבסוף, ככל שהמעביד מינף את גילוי העבירה על מנת לשלול את זכויותיו של העובד או לסחוט אותו בכל דרך אחרת, הדבר עשוי להוות נסיבה מקלה משמעותית בתיקים מסוג זה.

עורך דין לעבירה של גניבה ממעביד

ככל שהסתבכתם בעבירה של גניבה בידי עובד | גניבה ממעביד, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי  | עורך דין עבירות גניבה העוסק בתחום. בשל החומרה הרבה שבעבירה זו, ישנה חשיבות יתרה לאיכות הייצוג המשפטי שתקבלו. בנוסף, ככל שתקדימו להכניס לתמונה עורך דין פלילי מנוסה, כך יגברו הסיכויים להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

כאמור לעיל, החוק בישראל מחמיר עם מי שהורשע בביצוע עבירה של גניבה בידי עובד | גניבה ממעביד. בבואו של בית המשפט לגזור את עונשו של מי שהורשע בביצוע עבירה זו, יבחן בית המשפט בין היתר, את נסיבות ביצוע העבירה, את היקף הגניבה, את עברו הפלילי של הנאשם, את הליכי השיקום שעבר או לא עבר, ועוד.

הסתבכתם בביצוע עבירה פלילית? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירה? משרד עורך דין פלילי | עורך דין מעצרים | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל שלבי ההליך הפלילי. בין שירותי המשרד תוכלו למצוא שירות של התייעצות עם עורך דין פלילי | עורך דין פלילי ייעוץ – שירות שבמסגרתו תוכלו לקבל ייעוץ משפטי פלילי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. המשרד זמין ללקוחותיו 24/7 בכל רחבי הארץ.