ספק סביר

הוראת סעיף 34 כב.(א) לחוק העונשין קובעת כי לא ישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר.

הוכחת האשמה מעבר לספק סביר, הינה חיונית ביותר, וזאת משני טעמים: הראשון הוא, הגשמת התכלית של עשיית משפט אמת וצדק, תוך הימנעות ככל האפשר מהרשעות שווא ועיוותי דין, והשני הוא, שבמקרים של הרשעות שווא, הפושעים שביצעו את העבירות עדיין מסתובבים חופשי ומהווים סכנה לציבור. הדרישה להוכחת האשמה מעבר לספק סביר מגשימה את חזקת החפות של הנאשם והינה חלק מהזכות להליך הוגן. 

בהתאם לאמור, וככל שהסתבכתם בפליליים, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג משפטי מקצועי מאת עורך דין פלילי מנוסה שינתח לעומק את חומרי הראיות, כמו גם יאתר את הנקודות החשובות שמייצרות ספק סביר.

משרד עו"ד פלילי | עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל שלבי ההליך הפלילי. 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

ספק סביר במשפט הפלילי

עיקרון יסוד במשפט הפלילי הוא, כי נדרשת מהתביעה מידת הוכחה כדי שכנועו של בית המשפט מעבר לכל ספק סביר בדבר אשמתו של נאשם, על מנת להרשיעו, וזאת, בשונה מהמשפט האזרחי  בו ההכרעה מבוססת על פי מאזן הסתברויות, לטובת צד זה או אחר.

אמת המידה המחמירה, לפיה לא מרשיעים בפליליים אלא אם כן יש ראיות לאשמה שמידתן מעבר לכל ספק סביר, נובעת מחומרתה היתרה של ההרשעה בפלילים, המלווה בענישה קשה ובתיוג חברתי שלילי. כמו כן, אמת מידה זו, משקפת את חזקת החפות, וכן  את תפיסתו של הרמב"ם כי "יותר טוב ויותר ראוי לפטור אלף חוטאים, מלהרוג נקי אחד ביום מן הימים"

קיים קושי מסוים בלכמת את המונח "ספק סביר", שכן כל תרחיש יכול להיכנס למתחם הסבירות, עם זאת, הפסיקה מגדירה את המונח "ספק סביר", כספק הסתברותי אמיתי שמעוגן בחומר הראיות, ולא כספק תיאורטי גרידא.

הסבר נוסף על טיבו של "הספק הסביר" נמצא בפסק דין בן-ארי, בדברי השופט אור: "אשר לקיומו של ספק סביר, הרי שמקום בו מתעורר ספק לגבי גרסה מרשיעה, אשר הוא ספק ממשי ורציונלי המעוגן בעובדות המקרה [..], אין די באפשרות תיאורטית, המעוגנת אך בספקולציות או בהשערות, אשר אינן נתמכות בראיות […]". דנ"פ 3391/95 בן ארי נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(2) 377, 437.

במקרים המתאימים, עורך דין פלילי מנוסה ישאף לשכנע את בית המשפט בכך שיש ספק סביר באשר לאשמתו של הנאשם, ובכך ינסה להוביל לזיכוי בתיק.   

ספק סביר - חוק העונשין

34כב. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר.

(ב) התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג.

עורך דין מעצרים


הסתבכתם בפליליים? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירת משטרה? מחפשים עורך דין פלילי מומלץ? משרד עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!