עבירות הצתה

עבירות הצתה הינן מהעבירות החמורות ביותר שבחוק העונשין. בין עבירות ההצתה ניתן למצוא את עבירת ההצתה במזיד, ואת עבירת גרימת שריפה ברשלנות

בתי המשפט נוטים להחמיר עם מי שהורשע בעבירת הצתה. בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של מי שהורשע בעבירת הצתה, ישקול בית המשפט בין היתר את התכנון שקדם לביצוע בעבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, את הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה, ועוד.

ככל שנחקרת באזהרה או ככל שהוגש נגדך כתב אישום בעבירת הצתה, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי מנוסה, שידע להתמקד בנקודות החשובות שעוזרות לך, שיעזור לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי עבירות ההצתה – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!  

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על עבירת הצתה

448. (א)  המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים; עשה כן במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה או בבטחת דרי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו – מאסר עשרים שנים.

העונש על גרימת שריפה ברשלנות

449. הגורם ברשלנות לשריפת דבר לא לו, או הגורם ברשלנות סכנת שריפה לדבר לא לו, דינו – מאסר שלוש שנים.

זומנתם לחקירה? הוגש נגדכם כתב אישום? צריכים עורך דין פלילי דחוף? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות ובכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!