עורך דין פלילי עבירות תקיפת בן זוג

עבירה של תקיפת בן זוג הינה עבירה פלילית חמורה ביותר, שהמחוקק בחר להכניסה לחוק העונשין תחת הקטגוריה של "תקיפה בנסיבות מחמירות". בשל חומרת העבירה, עבירה של תקיפת סתם של בן זוג קובעת בצידה עונש כפול מזה של עבירת תקיפת סתם רגילה.  

בתי המשפט נוטים להחמיר עם נאשמים שמורשעים בעבירות של תקיפת בן זוג. בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של מי שהורשע בעבירה של תקיפת בן זוג, יבחן בית המשפט בין היתר את עברו הפלילי של הנאשם, את הנזק שנגרם כתוצאה מהתקיפה, את מכלול מערכת היחסים בין בני הזוג ועוד.

לכן, ככל שנחקרת בחשד לעבירה של תקיפת בן זוג או שהוגש נגדך כתב אישום, מומלץ ליצור קשר בדחיפות עם עורך דין פלילי | עורך דין אלימות במשפחה שידע לזהות את הנקודות החשובות שעוזרות לך, שיוכל לסייע לך לשמור על זכויותיך, ושלעיתים אף יביא לביטול כתב האישום. 

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל סוגי העבירות הפליליות, ובכל שלבי ההליך הפלילי.

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

העונש על תקיפת בן זוג - חוק העונשין

378. המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות.

379. התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה.

380. התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים.

382. (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה.

ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

(2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

(ג) העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

  • תביעה בגין נזק גוף – לעיתים פונים למשרדינו לקוחות המעוניינים לתבוע פיצויים בגין נזק גוף שנגרם להם כתוצאה מתקיפה של בן הזוג. בעניין זה נציין כי בעוד שמשרדינו מטפל בצד הפלילי של עבירות תקיפת בן זוג, אין אנו עוסקים בתביעות פיצויים. אשר על כן, ככל שנפגעתם מעבירה של תקיפת בן זוג והנכם מעוניינים לתבוע פיצוי כספי, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין נזיקין שזהו תחום התמחותו. 

הסתבכתם בעבירה של תקיפת בן זוג? מחפשים עורך דין פלילי דחוף? צריכים ייעוץ לפני חקירת משטרה? מחפשים עורך דין פלילי מומלץ? משרד עורך דין אלימות במשפחה | עו"ד פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן, מלווה ומייצג חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי – זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!