שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה

כאשר חשוד נחקר באזהרה במשטרה, או אז באופן די אוטומטי נפתח לו תיק פלילי. בהמשך ולאחר החקירה, יצטרכו הגורמים הרלוונטיים לקבל החלטה האם להעמיד את אותו החשוד לדין או לסגור את התיק מאחת העילות הקבועות בחוק. ככלל, תיקי חקירה שנסגרו מעילה של "חוסר ראיות" או מעילה של "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין" יישארו ברישום המשטרתי של אותו החשוד. יחד עם זאת, תיקים שנסגרו מעילה של חוסר אשמה, ימחקו לגמרי מהרישום המשטרתי, הווי אומר שלא יישאר מהם זכר. 

לעיתים, משטרת ישראל או רשויות התביעה סוגרות תיקים בעילה של "חוסר ראיות" או "נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין", וזאת במצבים שבהם העילה הראויה מבחינת הצדק היא לסגור את התיק מחוסר אשמה. כתוצאה מכך נוצר מצב שאנשים שלא עשו דבר, מוצאים את עצמם עם רישום משטרתי, מה שלעיתים מונע מהם להתקבל למקומות עבודה שונים, להוציא רישיון לנשק, ועוד. החוק בישראל מאפשר להגיש בקשה לשינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה, שאז וככל שהבקשה תתקבל, ימחק הרישום המשטרתי.

משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מלווה ומייצג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, כמו גם מתמחה בהגשת בקשות לשינוי עילת סגירה של תיקים פליליים. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני! 

עורך דין פלילי
עורך דין אופיר מזר

שינוי עילת סגירת תיק במשטרה

כאמור לעיל', ישנה חשיבות רבה ל- סגירת תיק פלילי | סגירת תיק חקירה בעילה של חוסר אשמה, שכן במצב שכזה, הרישום ימחק כליל ממאגר הרישום המשטרתי. המשמעות הפרקטית של תיק שנסגר מחוסר אשמה היא שבעצם האדם נחקר במשטרה על לא עוול בכפו, הווי אומר שהוא אינו קשור לביצוע העבירה שבגינה הוא נחקר במשטרה. 

הנחיית פרקליט המדינה המדינה 1.3 מתווה את הכללים השונים שבהם ניתן יהיה לסגור תיקים פליליים בעילה של חוסר אשמה. בעבר הלא רחוק, המבחן שהיה נוהג לסגירת תיקים מחוסר אשמה היה: האם התקיים שמץ ראייתי הקושר את החשוד לביצוע העבירה? ככל שהתשובה הייתה שלילית, אז התיק היה נסגר מחוסר אשמה. עם זאת, בשנים האחרונות התרככו התנאים באופן שמיטיב עם חשודים, והשאלה המרכזית שנשאלת היא האם אין ספק סביר בדבר חפותו של החשוד? ככל שהתשובה היא שיש ספק סביר בדבר חפותו של החשוד, או אז הנטייה תהיה לסגור את התיק מחוסר אשמה. 

בגיליון משפט מפתח | כתב העת של פרקליטות המדינה | אוגוסט 2019  מובאים דברי פרקליט המדינה דאז מר שי ניצן, באשר לסגירת תיקי חקירה בעילה של "היעדר אשמה", להלן:

"בעבר, סגירת תיק בעילת "היעדר אשמה" התאפשרה רק במצב שבו לא התקיים "שמץ ראייתי" הקושר את החשוד לביצוע העבירה. עם השנים רוכך מבחן זה והוחלף במבחן של היעדר "ספק סביר" בדבר חפותו של החשוד. ההנחיה החדשה מבקשת לבחון את נקודת האיזון בין שתי עילות הסגירה ולעצבה מחדש, נוכח החשיבות הרבה שנודעת לעילת הסגירה, הן מנקודת מבטו של הנאשם והן מבחינת ההשלכות הציבוריות הנובעות ממנה. אנו צופים ששינוי ההנחיה בנושא זה יוביל לסגירת תיקים רבים יותר בעילה של "היעדר אשמה", דבר שיהיה בו כדי לקדם זכויות חשודים".

שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה

בראש ובראשונה יצוין שהגשת בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק חקירה לחוסר אשמה, הינה עבודה משפטית מקצועית ביותר, ועל כן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי מנוסה שזהו תחום התמחותו. 

השלב הראשון בהגשת הבקשה הוא צילום חומרי החקירה ולימודם. לשלב זה ישנה חשיבות קריטית מכיוון שרוב ככל הבקשה אמורה להתבסס על חומר הראיות שקיים או שלא קיים בתיק החקירה. השלב השני הינו הצגת חומרי החקירה והראיות שיש בתיק באופן שיראה שהחשוד נפל קורבן ושבעצם הוא אינו קשור כלל לביצוע העבירה. השלב השלישי הוא התאמת הנחיות פרקליט המדינה, למקרה הספציפי שלכם, ובאופן שישכנע את הגורם הרלוונטי לשנות את עילת הסגירה של התיק לחוסר אשמה. 

על הבקשה לשינוי עילת הסגירה להיות ברורה, פשוטה ומנומקת היטב – עובדתית ומשפטית. פעמים רבות נדרש לצרף לבקשה מסמכים שונים המעידים על אישיותכם, תרומתכם לקהילה וכו', כמו גם מסמכים חדשים המעידים על חפותכם – אף כאלו שלא מסרתם בתחנת המשטרה מחמת הלחץ והבלבול.

את הבקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי יש להגיש לגורם שסגר את התיק מלכתחילה. כך למשל, אם התיק נסגר מחוסר ראיות בפרקליטות מחוז תל אביב, או אז יש להגיש את הבקשה לשינוי עילת הסגירה, לפרקליטות מחוז תל אביב. ככלל, על ההחלטה בבקשה לשינוי עילת הסגירה אין זכות ערר מעוגנת בחוק. יחד עם זאת, המדיניות הנוהגת בפרקליטות המדינה היא לאפשר הגשת ערר בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה.

הסתבכתם בפליליים? מחפשים עורך דין פלילי דחוף | ייעוץ לפני חקירה | עורך דין מעצרים | עורך דין פלילי מומלץ? משרד עורך דין פלילי | עורכי דין פלילי אופיר מזר ואיתן כבריאן מייצג ומלווה חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה, בכל שלבי ההליך הפלילי. התקשרו עכשיו לקבלת ייעוץ פלילי ראשוני, באופן מיידי וללא התחייבות. זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ!